NOWE ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

07.01.2016

Uchwalona przez Sejm w dniu 24 lipca 2015 r. ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw wprowadza od 1 stycznia 2016 r. nowe świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie.

Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia będą więc między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego będą mogły ubiegać się o świadczenie rodzicielskie.

Więcej informacji w zakładce
ŚWIADCZENIA RODZINNE/SWIADCZENIE RODZICIELSKIE


czytaj dalej...

Ogłoszenie

02.12.2015

Informujemy, że:

  •  dnia 24 grudnia 2015 r. (Wigilia Bożego Narodzenia) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny,
  • dnia 31 grudnia 2015 r. (Sylwester)  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej czynny będzie do godz. 13.00.

czytaj dalej...

ZAPYTANIE OFERTOWE

01.12.2015

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze kieruje prośbę
o przesyłanie ofert cenowych, dotyczących przedmiotu zamówienia tj.:

 

oraz

 


czytaj dalej...

WARSZTATY KULINARNE

30.11.2015

W dniu 11 grudnia 2015 r. w sali Świetlicy Środowiskowej w Kobiórze przy ul. Centralnej 57 odbędą się warsztaty kulinarne zorganizowane i skierowane dla różnych grup pokoleniowych pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych. Warsztaty te kończą cykl szkoleń realizowanych dla beneficjentów Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)- Podprogramu FEAD 2015

 


czytaj dalej...

TERMINY WYDAWANIA ŻYWNOŚCI

19.10.2015

Terminy wydawania kolejnych paczek żywnościowych dla beneficjentów Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)- Podprogramu FEAD 2015:

  • 09.11.2015 r.
  • 14.12.2015 r.
  • 25.02.2016 r.

 

Miejsce wydawania paczek żywnościowych:

Punkt wydawania żywności; budynek wielofunkcyjny,  Kobiór ul. Centralna 57

w godzinach od 7.30 do 15.30


czytaj dalej...

Wyższe świadczenia rodzinne i progi dochodowe

08.10.2015

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2015 r. poz. 1238) od 1 listopada 2015 r. podwyższone zostaną kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku rodzinnego i niektórych dodatków.


czytaj dalej...

NOWY ROK SZKOLNY 2015/2016

01.10.2015

Świetlica Środowiskowa w Kobiórze ogłasza nabór na nowy rok szkolny 2015/2016


czytaj dalej...

KOLEJNE WARSZTATY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA

23.09.2015

W dniu 13 października 2015 r. w godzinach od 8.00 do 12.00 w sali Świetlicy Środowiskowej w Kobiórze przy ul. Centralnej 57 będą prowadzone warsztaty dietetyczne dotyczące zdrowego żywienia ( część druga) dla beneficjentów Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)- Podprogramu FEAD 2015 .

 

W dniu 3 listopada 2015 r. odbędą się warsztaty edukacji ekonomicznej, natomiast w dniu 11 grudnia 2015 r. odbędą się warsztaty kulinarne.


czytaj dalej...

Śląskie. Pozytywna energia