Fundusze Europejskie

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

13.01.2021

Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego "DOGMA"

będzie świadczyć nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

 

Porady telefoniczne będą udzielane w dniach :

poniedziałek w godzinach od 16:00 do 20:00

piątek w godzinach od 16:00 do 20:00

pod nr telefonu: 32/ 44 92 378

poniżej zamieszczamy link do strony gdzie znajduje się

Karta informacyjna poradnictwa - nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (Kobiór)

https://www.bip.powiat.pszczyna.pl/?id=8219&mode=0

 


czytaj dalej...

Informacja - Przeciwdziałanie marnowaniu żywności

16.12.2020

Informacja dla przedstawicieli lokalnych Organizacji Pożytku Publicznego

Jeromino Martins Polska S.A. informuje o możliwości odbierania żywności z pobliskich sklepów sieci Biedronka i przekazywania jej potrzebującym w ramach programu na rzecz przeciwdziałania marnowaniu żywności.

Udział w programie mogą zgłaszać organizacje posiadające status Organizacji Pożytku Publicznego w KRS i spełniające wymogi Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, których celem statutowym jest wykonywanie zadań publicznych w zakresie:

- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób,

- wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej,

- działalności charytatywnej, polegającej w szczególności na przekazywaniu żywności osobom potrzebującym lub prowadzeniu zakładów żywienia zbiorowego dla osób potrzebujących.

 

Zgłoszenia do programu przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej www.biedronka.pl/pl/kontakt-opp


czytaj dalej...

WSPIERAJ SENIORA

10.12.2020

 

 

Gmina Kobiór przystąpiła do Programu „Wspieraj Seniora”, który zakłada pomoc

 

w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu Senioraw wieku 70 lat i więcej,

 

by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz

 

podczas pandemii, ze względuna ich bezpieczeństwo.


Za zakupy płaci Senior.

Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów.


Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie Ośrodek Pomocy Społecznej.

Koordynatorem działań Korpusu jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

 

Jak to działa ?


czytaj dalej...

Strategia Problemów Społecznych na terenie Gminy Kobiór - kwestionariusz ankiety internetowej

17.11.2020

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od 16 listopada do 30 listopada 2020 roku,

na terenie naszej gminy są realizowane badania ankietowe związane

z opracowywaniem strategii lokalnych zagrożeń społecznych.

Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań

zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę

do opracowania dokumentu jakim jest

Strategia Problemów Społecznych Gminy Kobiór na lata 2021-2026.

 

Badania realizowane są metodą internetową - kwestionariusz ankiety internetowej

znajduje się w poniższym linku:

https://www.webankieta.pl/ankieta/577076/kobior-mieszkancy-oraz-strefa-spoleczna.html

 

Zachęcamy do udziału w badaniu.


czytaj dalej...

UWAGA - zmiana trybu działalności Świetlicy Środowiskowej

05.11.2020

Świetlica Środowiskowa w Kobiórze od dnia 06 listopada 2020r (piątek) pracuje w trybie zdalnym,

na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,

§ 11a.

" Do odwołania placówka wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, może realizować swoje zadania wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik porozumienia się na odległość."

 

Wychowawcy Świetlicy Środowiskowej będą kontaktować się z wychowankami za pomocą technik teleinformatycznych.

Konsultacje ze specjalistami (logopeda, psycholog), odbywać się będą zgodnie z harmonogramem, zmianie ulega sposób realizacji z bezpośredniego na zdalny.


czytaj dalej...

Informacja- Tworzenie rezerw kadrowych

02.11.2020

Szanowni Mieszkańcy

poniżej zamieszczamy prośbę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Pszczynie

 " W związku z zwiększającą się liczbą zakażeń SARS-CoV-2 w domach pomocy społecznej, w związku z rekomendacją Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej pana Stanisława Szweda zostaliliśmy zobowiązani do przygotowania „rezerwowych list kadrowych”.

Poszukujemy osób, które mogłyby, w razie wystąpienia krytycznej sytuacji w domach pomocy społecznej podjąć w nich pracę bądź wolontariat. Uprzejmie proszę Państwa o pomoc w tej trudnej sytuacji i przekazanie tej informacji pracownikom Ośrodka.

Osoby chętne do pomocy proszę o kontakt z powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie nr tel. 32 4490145 lub mail. joanna.czakanska@pcprpowiat.pl .

Życzę wszystkim zdrowia i wytrwałości w tym trudnym czasie. Joanna Czakańska"


czytaj dalej...

wsparcie dla seniora - wolontariat

26.10.2020

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

Chcesz pomóc seniorowi? Masz czas i możliwość zrobienia zakupów osobie potrzebującej, umówić wizytę lekarską czy wyprowadzić psa na spacer? A może Ty jesteś seniorem i potrzebujesz wsparcia w codziennych czynnościach?

Wszelkie informacje na stronie https://wspierajseniora.pl/

link do formularza dla wolontariusza https://cas.mrpips.gov.pl/wolontariusz/formularz

link dla seniora https://wspierajseniora.pl/dla-seniora/


czytaj dalej...

INFORMACJA

26.10.2020

W związku z sytuacją epidemiologiczną dotyczącą rozpowszechniania się wirusa COVID—19, z troski o ochronę zdrowia mieszkańców i pracowników, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze informuje,

iż od dnia 26.10.2020 r. nie będzie przyjmował klientów.

Kontakt z tut. Ośrodkiem za pośrednictwem numeru telefonu 32 218 85 95

Zachęcamy również do wykorzystywania następujących sposobów komunikacji :

       - przez ePUAP,

       - wysyłanie pism/wniosków na e-mail:

                       sekretariat@kobior.naszops.pl

                       pomoc@kobior.naszops.pl

                       swiadczenia@kobior.naszops.pl

        - wysyłanie pism/wniosków pocztą tradycyjną: ul. Centralna 57, 43-210 Kobiór

Ogranicza się również podejmowanie czynności przez pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobiórze poza siedzibą jednostki wyłącznie do niezbędnych i szczególnie uzasadnionych.


czytaj dalej...

Śląskie. Pozytywna energia