INFORMACJA

24.03.2016

Informujemy, że w dniach od 10.05.2016 do 13.05.2016, ze względów organizacyjnych Świetlica Środowiskowa, będzie nieczynna.

 


czytaj dalej...

Program 500+

04.03.2016

   


Od 1 kwietnia 2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U z 2016 r., poz. 195).


Jednostką odpowiedzialną za realizację programu ,,Rodzina 500 plus”
dla mieszkańców gminy Kobiór będzie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze.

Program „Rodzina 500 plus” to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na  drugie oraz kolejne dziecko bez dodatkowych warunków. Rodziny o dochodach nie wyższych niż 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1 200 zł netto w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym otrzymają także pomoc na pierwsze dziecko. Świadczenie wychowawcze przysługuje na dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia.

 

Wnioski o świadczenie wychowawcze  będzie można składać od 1.04.2016 r.

Więcej informacji oraz wnioski do pobrania w zakładce
PROGRAM 500+


czytaj dalej...

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

19.01.2016

Od 4 stycznia 2016r. w lokalu biurowym nr 10 przy ul. Centralnej 57
można skorzystać z nieodpłatnych porad prawnych.

Harmonogram działania Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Poniedziałek: 16.00 – 20.00
Środa: 16.00 – 20.00

 


czytaj dalej...

"ZŁOTÓWKA ZA ZŁOTÓWKĘ"

18.01.2016

Od dnia 1 stycznia 2016 roku obowiązuje zmiana art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, która wprowadza zasadę „złotówka za złotówkę”. Dzięki niej przekroczenie kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami (674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem) nie będzie automatycznie oznaczało utraty świadczenia.
 


czytaj dalej...

NOWE ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

07.01.2016

Uchwalona przez Sejm w dniu 24 lipca 2015 r. ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw wprowadza od 1 stycznia 2016 r. nowe świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie.

Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia będą więc między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego będą mogły ubiegać się o świadczenie rodzicielskie.

Więcej informacji w zakładce
ŚWIADCZENIA RODZINNE/SWIADCZENIE RODZICIELSKIE


czytaj dalej...

Ogłoszenie

02.12.2015

Informujemy, że:

  •  dnia 24 grudnia 2015 r. (Wigilia Bożego Narodzenia) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny,
  • dnia 31 grudnia 2015 r. (Sylwester)  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej czynny będzie do godz. 13.00.

czytaj dalej...

ZAPYTANIE OFERTOWE

01.12.2015

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze kieruje prośbę
o przesyłanie ofert cenowych, dotyczących przedmiotu zamówienia tj.:

 

oraz

 


czytaj dalej...

WARSZTATY KULINARNE

30.11.2015

W dniu 11 grudnia 2015 r. w sali Świetlicy Środowiskowej w Kobiórze przy ul. Centralnej 57 odbędą się warsztaty kulinarne zorganizowane i skierowane dla różnych grup pokoleniowych pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych. Warsztaty te kończą cykl szkoleń realizowanych dla beneficjentów Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)- Podprogramu FEAD 2015

 


czytaj dalej...

Śląskie. Pozytywna energia