Fundusze Europejskie

Kampania Społeczna MRiPŚ

Kampania społeczna MRiPŚ

"By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać".

Ogólnopolska Kampania Społeczna realizowana jest w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzine na lata 2014-2020 i ma na celu podniesienie świadomości społeczeństwa i uwrażliwienia go na zjawisko przemocy w rodzinie, szczególnie w okresie epidemii wywołanej COVID-19 oraz dotarcie do szerokiego grona polskiego społeczeństwa, jak również wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie.

W ramach kampanii przygotowane zostały, między innymi ,krótkie animowane formy filmowe dla uczniów szkół podstawowych, uwzględniające grupy wiekowe uczniów klas I-III i IV-VIII, które służyć mają realizacji założonych celów kampanii.

Zapraszamy do obejrzenia filmów na naszym facebooku

https://www.facebook.com/Świetlica-Środowiskowa-w-Kobiórze

- animowanej formy filmowej dla uczniów klas I-III : 

- ink do animowanej formy filmowej dla uczniów klas IV-VIII : 


czytaj dalej...

Śląskie. Pozytywna energia