Fundusze Europejskie

 

 

Termin wydawania żywności

Termin wydawania paczek żywnościowych dla beneficjentów Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)- Podprogramu FEAD 2015:

  • 15.03.2016 r.

 

Miejsce wydawania paczek żywnościowych:

Punkt wydawania żywności; budynek wielofunkcyjny,  Kobiór ul. Centralna 57

w godzinach od 7.30 do 15.30

 

  

 WARSZTATY KULINARNE

 

W dniu 11 grudnia 2015 r. w sali Świetlicy Środowiskowej w Kobiórze przy ul. Centralnej 57 odbędą się warsztaty kulinarne zorganizowane i skierowane dla różnych grup pokoleniowych pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych. Warsztaty te kończą cykl szkoleń realizowanych dla beneficjentów Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)- Podprogramu FEAD 2015

 KOLEJNE WARSZTATY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA

 

W dniu 13 października 2015 r. w godzinach od 8.00 do 12.00 w sali Świetlicy Środowiskowej w Kobiórze przy ul. Centralnej 57 będą prowadzone warsztaty dietetyczne dotyczące zdrowego żywienia (część druga) dla beneficjentów Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)- Podprogramu FEAD 2015 .

Program edukacyjny będzie prowadzony przez wykwalifikowaną kadrę i ma na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności.

 

W dniu 3 listopada 2015 r. odbędą się warsztaty edukacji ekonomicznej. Warsztaty te maja na celu naukę tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych .

 

W dniu 11 grudnia 2015 r. odbędą się warsztaty kulinarne zorganizowane i skierowane dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych. 

Warsztaty dietetyczne

W dniu 18 września 2015 r. w godzinach od 8.30 do 12.30 w sali Świetlicy Środowiskowej w Kobiórze przy ul. Centralnej 57 będą prowadzone warsztaty dietetyczne dotyczące zdrowego żywienia dla beneficjentów Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)- Podprogramu FEAD 2015 r.

 

Program edukacyjny będzie prowadzony przez wykwalifikowaną kadrę i ma na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności.

  

Terminy wydawania żywności

Terminy wydawania paczek żywnościowych dla beneficjentów Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)- Podprogramu FEAD 2015:

  • 06.07.2015 r.
  • 20.07.2015 r.
  • 03.08.2015 r.
  • 07.08.2015 r.
  • 21.09.2015 r.
  • 19.10.2015 r.
  • 09.11.2015 r.
  • 14.12.2015 r.
  • 25.02.2015 r.

 

Miejsce wydawania paczek żywnościowych:

Punkt wydawania żywności; budynek wielofunkcyjny,  Kobiór ul. Centralna 57

w godzinach od 7.30 do 15.30

 

Śląskie. Pozytywna energia