Fundusze Europejskie

Świetlica  Środowiskowa w Kobiórze  jest  placówką   wsparcia dziennego o profilu opiekuńczo – wychowawczym, funkcjonująca w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej od grudnia 2006 roku.

 

Świetlica przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 lat do 16 lat, mieszkających na terenie gminy Kobiór. Dzieci do placówki są przyjmowane za pisemnym wyrażeniem zgody rodzica/opiekuna.

 

Świetlica zapewnia wychowankom fachową pomoc i opiekę
po zajęcia
ch szkolnych.

Wsparcie to m.in.:

  • bezpieczne miejsce, gdzie panują jasne normy, w którym dzieci uczą się alternatywnych form spędzania czasu wolnego,

  • pomoc w rozwiązywaniu problemów (odreagowanie napięć, nauka wyrażania własnych uczuć),

  • wyrównywanie braków szkolnych – korekcja i kompensacja,

  • poszerzenie wiedzy na temat uzależnień, zachowań destruktywnych,

  • stworzenie warunków do nabywania wiary we własne możliwości

Organizowanie czasu wolnego, m.in.:

  • organizacja zajęć sportowych oraz  plastycznych,

  • organizacja wycieczek turystyczno-rekreacyjnych,

  • wyjazdy do kina, teatru, na basen, kręgle itp.)

 

Dzieci mają dostęp do komputerów, internetu, telewizora, odtwarzacza oraz dobrej jakości materiałów dydaktycznych. W Świetlicy środowiskowej prowadzone jest dożywianie w formie bardzo urozmaiconych i zdrowych podwieczorków.

 

Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach od 13.00 do 17.00

 

 

Śląskie. Pozytywna energia