Fundusze Europejskie

FORMY UDZIELANEJ POMOCY:

(kliknij aby dowiedzieć się więcej o wybranej formie pomocy)

 

1.  Świadczenia pienieżne:

 

2.  Świadczenia niepieniężne:

 

3. Rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania":

Śląskie. Pozytywna energia