Fundusze Europejskie

W  dniu  28  grudnia  2017 r.  Rada  Gminy  Kobiór  podpisała  Uchwałę nr RG.0007.247.2017 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 r.

Śląskie. Pozytywna energia