Fundusze Europejskie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze informuję, że pomimo iż realizacja projektu pod nazwa Wsparcie rodziny-rozwój usług społecznych w Gminie Kobiór” który jest realizowany w ramach Priorytetu IX .Działania 9.2, Poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych  i zdrowotnych- ZIT dobiega powoli do końca to można jeszcze skorzystać z różnych form wsparcia .

Nadal można skorzystać z :

  • indywidualnych spotkań z psychologiem oraz warsztatów dla opiekunów osób niepełnosprawnych

  • pomocy psychologicznej

  • pomocy prawnej;

  • wsparcia terapeuty uzależnień

  • dzieci w ramach zajęć w Świetlicy Środowiskowej mogą skorzystać z bezpłatnych zajęć plastycznych i rękodzieła , zajęć wychowania fizycznego oraz spotkań indywidualnych i grupowych z psychologiem i logopedą.

Zakończenie projektu przewidywane jest z dniem 31.12.2021 r. Obecnie z projektu korzysta 99 osób ; dorosłych i dzieci ( 51 kobiet i 48 mężczyzn), którzy korzystają z różnych form wsparcia w zależności od zgłoszonych potrzeb w trakcie przeprowadzonego wywiadu i sporządzonej ankiety , które są podstawowymi narzędziami kwalifikującymi do udziału w projekcie.

Czas realizacji projektu był i jest trudnym czasem; pandemia , związane z nią obostrzenia niejednokrotnie bardzo utrudniały nam jego realizację. Dostosowano zajęcia do wytycznych , część porad specjalistycznych w najgorszym okresie pandemii była organizowana w formie zdalnej albo tele -porad wszystko po to, aby nasi beneficjenci mogli korzystać z wsparcia.

Zarówno w zeszłym roku w okresie wakacyjnym jak i w tym roku udało się zorganizować kolonie z programem profilaktycznym dla dzieci , które były beneficjentami Świetlicy Środowiskowej oraz obóz terapeutyczno- edukacyjny dla rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.

Kolonie w tym roku odbyły się w terminie od 17.07.21 do 26.07.2021 w Władysławowie . Pojechała na nie 10 dzieci . W ramach koloni dzieci miały zorganizowane wycieczki , zajęcia rekreacyjno- sportowe , zajęcia kulturalno- oświatowe oraz zajęcia profilaktyczne. Dzieci wróciły z kolonii zadowolone, wypoczęte i pełne wrażeń.

Także obóz , który w tym roku zorganizowany został nad morzem w REWALU w terminie od 27-31.08.2021 r. cieszył się dużym zainteresowaniem a rodziny wróciły zadowolone i wypoczęte chociaż zmęczone długa podróżą . Pełne nowych sił ; wzmocnione i wyposażone w nowe narzędzia do pracy nad swoja rodzina i budowaniem pozytywnych wzorców. Z tej formy wsparcia skorzystało 30 osób z 9 rodzin ( 14 osób dorosłych i 16 dzieci|).

 

 

 

 

Śląskie. Pozytywna energia