Fundusze Europejskie


OGŁOSZENIE nr GOPS.114.2.2018 z dn. 22.08.2018 r. - rozstrzygnięto 

 

KWALIFIKACJE PRACOWNIKA SOCJALNEGO.docx Kwalifikacje pracowników socjalnych uprawniające w Polsce do wykonywania zawodu pracownika socjalnego na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej

 OGŁOSZENIE nr GOPS.114.2.2018 z dn. 22.08.2018 r. - rozstrzygnięto 

 

KWALIFIKACJE PRACOWNIKA SOCJALNEGO.docx Kwalifikacje pracowników socjalnych uprawniające w Polsce do wykonywania zawodu pracownika socjalnego na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej

 

 


OGŁOSZENIE nr GOPS.114.5.2017 z dn. 02.11.2017 r.
rozstrzygnięto

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobiórze ogłasza nabór na zastępstwo -stanowisko wychowawcy w Świetlicy Środowiskowej- 1/2 etatu

TERMIN SKŁADANIA OFERT:  20.11.2017

 OGŁOSZENIE nr GOPS.114.4.2017 z dn. 23.03.2017 r.

rozstrzygnięto

 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobiórze ogłasza nabór na stanowisko wychowawcy w Świetlicy Środowiskowej- 1/2 etatu

TERMIN SKŁADANIA OFERT:  31.03.2017OGŁOSZENIE nr GOPS.114.3.2017 z dn. 22.03.2017 r.

rozstrzygnięto

 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobiórze ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny- 1/2 etatu

TERMIN SKŁADANIA OFERT:  10.04.2017

OGŁOSZENIE nr GOPS.114.2.2017 z dn. 25.01.2017 r.- rozstrzygnięto

 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobiórze ogłasza nabór na zastępstwo na stanowisko starszej księgowej/kadrowej - pełny wymiar czasu pracy
 
TERMIN SKŁADANIA OFERT PRZEDŁUŻONO DO 20.02.2017

 


OGŁOSZENIE nr GOPS.114.2.2016  z dn. 01.08.2016r.- rozstrzygnięto

 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobiórze ogłasza nabór na stanowisko
wychowawcy w Świetlicy Środowiskowej w Kobiórze, w wymiarze 1/2 etatu

 

INFORMACJA

TERMIN SKŁADANIA OFERT PRZEDŁUŻA SIĘ DO DNIA 26 SIERPNIA 2016r.

 

Śląskie. Pozytywna energia