Świadczenie „Dobry start” (tzw. wyprawka szkolna 300zł)

Świadczenie wychowawcze 500+


Zasiłek rodzinny


Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (Becikowe)


Zasiłek pielęgnacyjny

Specjalny zasiłek opiekuńczy


Świadczenie pielęgnacyjne


 

Świadczenie rodzicielskie


Świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwraqcalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu - program "Za życiem" 

 


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego


 

Stypendium szkolne o charakterze socjalnym

Śląskie. Pozytywna energia