Fundusze Europejskie

OGŁOSZENIE nr GOPS.114.1.2018 z dn. 19.06.2018 r.

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZEReferent ds. świadczeń wychowawczych  1/4 etatu

Śląskie. Pozytywna energia