Fundusze Europejskie

20.01.2017

OGŁOSZENIE nr GOPS.114.1.2017  z dn. 20.01.2017 r.

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZEReferent ds. świadczeń wychowawczych  1/4 etatu

Śląskie. Pozytywna energia