Fundusze Europejskie

PRZYDATNE NUMERY TELEFONÓW ORAZ ADRESY

Zgłoszenia dotyczące przemocy w rodzinie przyjmowane są przez:

 

 • pracowników socjalnych GOPS w Kobiórze,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze

Kobiór, ul. Centralna 57

tel. (32) 218 85 95

e-mail: gopskobior@wp.pl

www.kobior.naszops.pl

 

 • pedagogów szkolnych,

Gimnazjum w Kobiórze

Kobiór, Tuwima 33
tel. (32) 218 80 64
e-mail: gim_kobior@o2.pl
 
Szkoła Podstawowa w Kobiórze
Kobiór, ul. Tuwima 33
tel. (32) 218 82 00
e-mail: szkola_kobior@wp.pl
 
Przedszkole w Kobiórze
Kobiór, ul. Rodzinna 1
tel. (32) 218 81 66
e-mail: gpkobior@wp.pl
 
 
 • dzielnicowych,

Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie
Pszczyna, ul. Bogedaina 18
tel. (32) 44 93 200
e-mail: dyzurny@pszczyna.ka.policja.gov.pl

www.pszczyna.slaska.policja.gov.pl

 

Dyżury dzielnicowych w Kobiórze

Kobiór, ul. Centralna 57

poniedziałki 16:00 - 18:00

czwartki 10:00 - 12:00

tel. 601 799 195

 
 
 • lekarzy,

            Publiczny Zakład Lecznictwa Podstawowego w Kobiórze

Kobiór,  ul. Centralna 12

tel. (32) 218 81 44

  http://przychodniakobior.prv.pl

 

 

 • kuratorów sądowych,

              Sąd Rejonowy w Tychach

Tychy, ul. Budowlanych 33

tel. (32) 323 30 00

e-mail: sekretariat@tychy.sr.gov.pl

                   www.tychy.sr.gov.pl

 

 

 •      Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Kobiór, ul. Kobiórska 5

tel. (32) 218 85 29

tel. (32) 218 85 95

e-mail: gmina@kobior.pl

www.kobior.pl

 

 

 •                       Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Pszczyna, ul. Dworcowa 23

tel. (32) 449 01 45

e-mail: pcprpszczyna@interia.pl

www.pcpr.powiat.pszczyna.pl

Psycholog

Poniedziałek   8:30 - 16:00

Wtorek  8:00 - 14:00

Środa  10:00 - 18:00

Piątek  8:30 - 15:30

​Radca prawny

Wtorek  12:00 - 14:00

Pracownik socjalny

​Poniedziałek  7:30 - 17:00

Wtorek -czwartek  7:30 - 15:30

Piątek  7:30 - 14:00​

 

 

 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie- Poradnia Telefoniczna "Niebieska Linia", tel. 22 668 70 00
  • ​www.niebieskalinia.pl
  • Poniedziałek-piatek   12:00 - 22:00
  • Sobota-niedziela  10:00-16:00
 • Rzecznik Praw Dziecka, Warszawa, ul. Przemysłowa 30/32,
  tel. 22 583 66 00 
  • ​www.pomoc.rpo.gov.pl 
  • Poniedziałek-piątek  8:15 - 16:15
 • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka,
  tel. 800 12 12 12 
 • Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży tel. 116 111
  • 7 dni w tygodniu 12:00 - 22:00
 • ​Telefon dla Rodziców i Nauczycieli w Sprawie Bezpieczeństwa Dzieci,
  tel. 800 100 100 
  • Poniedziałek- piątek  12:00 - 18:00
 • Centrum Praw Kobiet, Warszawa ul. Wilcza 60/19
  tel. 22 622 25 17
  • ​www.cpl.org.pl
 • Telefon zaufania:   22 621 35 37 
  • ​dyżur psychologa, poniedziałek-piątek (prócz czwartków) 10:00-16:00
  • dyżur prawny: czwartki 10:00-16:00
 • Telefon interwencyjny:  600 070 717 
 • Centrum Praw Ojca i Dziecka: 508 333 669
   

 

Śląskie. Pozytywna energia