Fundusze Europejskie

POPŻ PODPROGRAM 2020 – efekty

24.01.2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze z terenu województwa śląskiego przy współpracy ze Śląskim Bankiem Żywności w Chorzowie. Realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2020 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2020 – październik 2021.

 

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

 

 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, mus jabłkowy, powidła śliwkowe, fasolka po bretońsku);
 • skrobiowe (makaron jajeczny, płatki owsiane, ryż biały, kasza jęczmienna, herbatniki maślane, kawa zbożowa rozpuszczalna),
 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
 • mięsne (szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, szynka wieprzowa mielona, filet z makreli w oleju),
 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
 • tłuszcze (olej rzepakowy).

 

Pomoc żywnościowa trafiła do 97 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu gminy Kobiór.

 

Wydaliśmy osobom potrzebującym:

 • 4,1 ton żywności;
 • 582 paczek żywnościowych;

 

W ramach POPŻ Podprogram 2020 dla 21 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 2 warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących:

 

 • warsztat żywieniowo- dietetyczny; kompedium wiedzy o żywieniu dzieci , oraz 3 komiksy o mocach warzyw i owoców 1 spotkanie w formie zdalnej
 • warsztat dietetyczno- żywieniowy; żywienie dzieci w wieku przedszkolnym – 1 spotkanie w formie zdalnej

Łącznie z działań towarzyszących w formie warsztatów oraz innych działań aktywizujących skorzystało 21 osób.


czytaj dalej...

ZAKOŃCZONA REALIZACJA

17.01.2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze informuje, że z dniem 31.12.2021 r. zakończył realizacje dwuletniego projektu „Wsparcie rodziny-rozwój usług społecznych w Gminie Kobiór” Priorytet IX .Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych  i zdrowotnych- ZIT. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt był realizowany na podstawie umowy Nr. UDA-RPSL.09.02.01-24-0220/18-00 zawartej w Katowicach w dniu 13.08.2019 r. Realizowany od 1.01.2020 roku do 31.12.2021 roku.

 

Na realizację projektu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze otrzymał 248 905,85 zł. stanowiącej nie więcej niż 93% całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu, w tym: środki europejskie wynosiły 227 494,59 zł., co stanowiło 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu; 21 411,26 zł. to dotacja z budżetu krajowego , co stanowiło 8% całkowitych wydatków kwalifikowalnych. Wkład własny do Projektu wyniósł 18 734,85 zł. , co stanowi 7 % wydatków kwalifikowalnych Projektu. Całkowita wartość Projektu wynosi 267 640, 70 zł. 
 

Wydatki rozliczane były w formie ryczałtowej.


czytaj dalej...

Dodatek osłonowy

04.01.2022

Dodatek osłonowy to nowe świadczenie socjalne realizowane w 2022 r. Dodatek ma stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli i wskazanym w ustawie cudzoziemców, w pokryciu części kosztów energii. Obsługę dodatku osłonowego będzie realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze.

 

Zgodnie z ustawą dodatek przysługuje gospodarstwu domowemu, w którym przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają kwoty 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo kwoty 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

W przypadku gdy dochód nie przekroczy wyżej wskazanych kwot wysokość dopłat w ramach dodatku osłonowego będzie się kształtowała następująco:

 • 400 zł – w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego,

 • 600 zł – w przypadku gospodarstwa 2-3 osobowego,

 • 850 zł – w przypadku gospodarstwa 4-5 osobowego,

 • 1150 zł – w przypadku gospodarstwa 6 i więcej osobowego.

Natomiast, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243), roczna wysokość dodatku osłonowego wyniesie:

 • 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

 • 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

 • 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

 • 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatkowo w przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia, przy czym  minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych nie może być niższa niż 20 zł.

 


czytaj dalej...

Uwaga - zmienione godziny pracy GOPS w okresie świąteczno-noworocznym

17.12.2021

Informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze:

24.12.2021 r. - będzie nieczynny
31.12.2021 r. - będzie czynny w godz. 7.30 - 12.00
07.01.2022 r. - będzie nieczynny.


czytaj dalej...

Realizacja Projektu

14.09.2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze informuję, że pomimo iż realizacja projektu pod nazwa Wsparcie rodziny-rozwój usług społecznych w Gminie Kobiór” który jest realizowany w ramach Priorytetu IX .Działania 9.2, Poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych  i zdrowotnych- ZIT dobiega powoli do końca to można jeszcze skorzystać z różnych form wsparcia .

Nadal można skorzystać z :

 • indywidualnych spotkań z psychologiem oraz warsztatów dla opiekunów osób niepełnosprawnych

 • pomocy psychologicznej

 • pomocy prawnej;

 • wsparcia terapeuty uzależnień

 • dzieci w ramach zajęć w Świetlicy Środowiskowej mogą skorzystać z bezpłatnych zajęć plastycznych i rękodzieła , zajęć wychowania fizycznego oraz spotkań indywidualnych i grupowych z psychologiem i logopedą.

Zakończenie projektu przewidywane jest z dniem 31.12.2021 r. Obecnie z projektu korzysta 99 osób ; dorosłych i dzieci ( 51 kobiet i 48 mężczyzn), którzy korzystają z różnych form wsparcia w zależności od zgłoszonych potrzeb w trakcie przeprowadzonego wywiadu i sporządzonej ankiety , które są podstawowymi narzędziami kwalifikującymi do udziału w projekcie.

Czas realizacji projektu był i jest trudnym czasem; pandemia , związane z nią obostrzenia niejednokrotnie bardzo utrudniały nam jego realizację. Dostosowano zajęcia do wytycznych , część porad specjalistycznych w najgorszym okresie pandemii była organizowana w formie zdalnej albo tele -porad wszystko po to, aby nasi beneficjenci mogli korzystać z wsparcia.

Zarówno w zeszłym roku w okresie wakacyjnym jak i w tym roku udało się zorganizować kolonie z programem profilaktycznym dla dzieci , które były beneficjentami Świetlicy Środowiskowej oraz obóz terapeutyczno- edukacyjny dla rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.

Kolonie w tym roku odbyły się w terminie od 17.07.21 do 26.07.2021 w Władysławowie . Pojechała na nie 10 dzieci . W ramach koloni dzieci miały zorganizowane wycieczki , zajęcia rekreacyjno- sportowe , zajęcia kulturalno- oświatowe oraz zajęcia profilaktyczne. Dzieci wróciły z kolonii zadowolone, wypoczęte i pełne wrażeń.

Także obóz , który w tym roku zorganizowany został nad morzem w REWALU w terminie od 27-31.08.2021 r. cieszył się dużym zainteresowaniem a rodziny wróciły zadowolone i wypoczęte chociaż zmęczone długa podróżą . Pełne nowych sił ; wzmocnione i wyposażone w nowe narzędzia do pracy nad swoja rodzina i budowaniem pozytywnych wzorców. Z tej formy wsparcia skorzystało 30 osób z 9 rodzin ( 14 osób dorosłych i 16 dzieci|).

 


czytaj dalej...

Śląskie. Pozytywna energia