Klub Seniora zaprasza

28.07.2020

INFORMACJA ODNOŚNIE WZNOWIENIA DZIAŁALNOŚCI KLUBU SENIOR +

W KOBIÓRZE

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze informuje, że od dnia 16 lipca 2020r., na podstawie Zarządzenia Nr 77/V/2020 Wójta Gminy Kobiór z dnia 14 lipca 2020r, przy zachowaniu rekomendacji GIS w sprawie COVID-19 oraz stosowaniu środków ochrony osobistej, wznawia działalność Klub Senior+ w Kobiórze.

Po 4 miesiącach izolacji, mimo rozmów telefonicznych, stęskniliśmy się za bezpośrednim kontaktem, uśmiechem, gestem, a także ulubionymi żartami.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Klubie Senior osoby nieaktywne zawodowo, które ukończyły 60 lat.

                                          Spotkania Klubu odbywają się dwa razy w tygodniu:                                            we wtorki oraz czwartki w godzinach 10.00 - 14.00

Uczestnictwo w zajęciach Klubu jest dobrowolne i bezpłatne.

Serdecznie zapraszamy!


czytaj dalej...

Świetlica Środowiskowa zaprasza

17.07.2020

Z radością informujemy, że od dnia 15 lipca nasza Świetlica wznawia działalność na nowych zasadach. Zapraszamy wszystkie chętne dzieci i młodzież w wieku 7-16 lat na zajęcia, gdzie mogą w ciekawy sposób spędzić czas. Zapewniamy różnorodne warsztaty, ciekawe wyjścia, posiłek i profesjonalną kadrę.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 9-13 w Świetlicy Środowiskowej przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobiórze.

Zapisów można dokonać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Potrzebne informacje można uzyskać pod numerem telefonu

 ‪32 218-85-95‬.


czytaj dalej...

Termin wydawania paczek POPŻ

04.05.2020

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze informuje, że uruchamia dystrybucje pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących Podprogram 2019 .

Najbliższe terminy wydawania paczek dla osób zakwalifikowanych to :

 • 06.05.2020 r.
 • 20.05.2020 r.
 • 05.06.2020 r.
 • 24.06.2020 r.

czytaj dalej...

Katowicki Instytut Psychoterapii zaprasza na Grupę wsparcia dla rodziców.

29.04.2020


Będziemy rozmawiać o rodzicielstwie w dobie koronawirusa, które, jak wiemy z rozmów z Wami, jest bardziej obciążające i wymagające. Chcemy, żeby to był czas na wypuszczenie z siebie wszystkiego tego, co dzielnie i z wysiłkiem zbiera się w nas, kiedy kolejny dzień spędzamy zamknięci w domu z dziećmi i ... ich zadaniami :)

Grupa on-line odbywać się będzie w środy, w godzinach 19.30 - 21.00.
Zapraszamy na 5 bezpłatnych spotkań.
Startujemy 6 maja!

Zgłoszenie przyjmuje sekretariat.

 


czytaj dalej...

TELEFON DLA SENIORA

14.04.2020

SZANOWNI PAŃSTWO
 
W dniu 30 marca 2020r. Samorząd Województwa Śląskiego uruchomił usługę skierowaną do Seniorów Mieszkańców Województwa Śląskiego – Śląski Telefon dla Seniora SENIOR-fon. Operatorem telefonu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego  SENIOR-FON spełnia dwie funkcje:

 • FUNKCJA nr 1 – TERAPEUTYCZNA, wsparcie emocjonalne, psychologiczne, rozmowa wspierająca, pomoc w przełamaniu poczucia osamotnienia, wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa. W tym trudnym czasie, osamotnienie seniorów, czasami brak wsparcia, czasem bezsilność, dają się we znaki, tej jakże narażonej na niebezpieczeństwo grupie społecznej. Dlatego ruszamy z przedmiotowym projektem.
 • FUNKCJA nr 2 - INTERWENCYJNA, gdzie na naszej infolinii będzie można zgłosić problem seniora, a nasi interwenci będą podejmować działania skutecznej koordynacji pomocy dla osób w potrzebie w jej środowisku lokalnym (powiadomią miejscowe służby, sprawdzą ścieżkę pomocy, zainteresują organizacje pozarządowe, inne według rozeznanej sytuacji)

 
Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 18.00


Dyżur pełnią: psychologowie, terapeuci, pedagodzy,
pracownicy socjalni i inni interwenci.


czytaj dalej...

Procedury wsparcia

19.03.2020

Procedury wsparcia przez GOPS osób objętych kwarantanną

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze informuje, że powstały wytyczne w sprawie pomocy osobom w kwarantannie wydane przez wojewodów dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Wytyczne określają krok po kroku jak ma wyglądać wsparcie tych jednostek dla domów pomocy społecznej, osób w kryzysie bezdomności, realizacji usług opiekuńczych oraz dostarczania żywności dla osób objętych kwarantanną w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Pomoc krok po kroku ma wyglądać następująco:

 • Sanepid powiadamia GOPS o osobach objętych kwarantanną;

 • GOPS weryfikuje czy dana osoba wymaga pomocy żywnościowej. Zgodnie z wytycznymi ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej (MRPiPS) taka ocena powinna odbyć się telefonicznie;

Pracownicy ośrodków pomocy społecznej nie uczestniczą w bezpośrednim dostarczaniu żywności osobom pozostającym w kwarantannie.

Jeśli chodzi o opiekę nad zdrowymi osobami np. starszymi, samotnymi
i niepełnosprawnymi:

 • pracownicy pomocy społecznej – niosą pomoc w codziennych czynnościach takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, telefoniczne załatwianie pilnych spraw urzędowych jeżeli taka pomoc nie może być udzielona przez najbliższe otoczenie (rodzina, sąsiedzi)
 • udzielamy pomocy w postaci interwencji kryzysowej oraz specjalistycznego poradnictwa psychologicznego dla osób objętych kwarantanną, również wyłącznie w formie rozmowy telefonicznej.
 • świadczymy także pomoc, poradnictwo i wsparcie dla osób niesamodzielnych, ale zgodnie z wydanymi zasadami postępowania.


 

Zwracamy się ze szczególną prośbą do mieszkańców, by ich wizyty w instytucjach pomocowych zostały ograniczone, a kontakt z pracownikami następował z wykorzystaniem środków technicznych – telefonu, maila etc. Cały czas nie zapominamy i pomagamy tym, którzy dziś nie pozostają w centrum działań służb, a ich sytuacja może być szczególnie trudna tj. osób bezdomnych, niepełnosprawnych, tych którzy utracili pracę etc.

 

Kontakt z pracownikami pomocy społecznej

 

Tel. 32 218 85 95 czynny w godzinach 7:30-19:00

 

 

Kontakt w sprawie konsultacji psychologicznej

 

Tel. 32 328 85 16 czynny w czwartek w godzinach 10.00 – 13.00

 


czytaj dalej...

INFORMACJA

13.03.2020

W związku z sytuacją epidemiologiczną dotyczącą rozpowszechniania się wirusa COVID—19, z troski o ochronę zdrowia mieszkańców i pracowników, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze informuje, iż od dnia 16.03.2020 r. nie będzie przyjmował klientów.

Kontakt z tut. Ośrodkiem za pośrednictwem numeru telefonu 32 2188595
 

Zachęcamy również do wykorzystywania następujących sposobów komunikacji:

 • przez ePUAP,
 • wysyłanie pism/wniosków na e-mail:
 • sekretariat@kobior.naszops.pl
 • pomoc@kobior.naszops.pl
 • swiadczenia@kobior.naszops.pl
 • wysyłanie pism/wniosków pocztą tradycyjną:       

                  ul. Centralna 57, 43-210 Kobiór


Ogranicza się również podejmowanie czynności przez pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobiórze poza siedzibą jednostki wyłącznie do niezbędnych i szczególnie uzasadnionych.


czytaj dalej...

UWAGA !!!

11.03.2020

Biorąc pod uwagę stanowisko rządu w sprawie zachowania bezpieczeństwa i ochrony przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa oraz zgodnie z Zarządzeniami Wójta Gminy Kobiór,  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  odwołuje spotkania w Klubie Senior + oraz zajęcia w Świetlicy Środowiskowej.


czytaj dalej...

Śląskie. Pozytywna energia