Fundusze Europejskie

Zapytanie ofertowe- opał

Kobiór 17.01.2017

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze informuje, że na zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest: dostarczania opału dla podopiecznych na terenie Gminy Kobiór w 2017 roku;  ofertę złożyły  3  firmy.

Wybrana została oferta firmy:
Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Usługowe TRANS-MAR,

którą uznano za najkorzystniejszą cenowo.

 

Wszystkim firmom dziękujemy za złożone oferty.Kobiór 03.01.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze prosi o składanie ofert na świadczenie usług:

dostarczania opału dla podopiecznych na terenie Gminy Kobiór w 2017 roku;  
umowa na świadczenie usług, rozliczenie miesięczne.

Proszę o podanie ceny na sprzedaż następujących rodzajów opału:

 • węgiel orzech
 • węgiel groszek
 • miał
 • muł

Oferta powinna również zawierać :

 • koszty transportu na terenie Gminy Kobiór.
 • gwarancję niezmienności ceny asortymentu przez cały okres wynikający z zapytania ofertowego

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY

 1. Miejsce składania ofert:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Centralna 57;
  43-210 Kobiór

 1. Termin składania oferty upływa:  do 9 stycznia  2017 r.
 2. Oferty można składać za pośrednictwem poczty, e-mail na adres gopskobior@wp.pl,
  lub osobiście w siedzibie Ośrodka
 3. Oferty które wpłyną po terminie wyznaczonym na składanie oferty nie będą rozpatrywane

czytaj dalej...

Zapytanie ofertowe- bony żywnościowe

Kobiór, dnia 17.01.2017 r.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze informuje, że na zapytanie ofertowe, którego przedmiotem była realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej w formie bonów żywnościowcyh przyznawanych decyzją administracyjną podopiecznym  ofertę złożyło 2 potencjalnych wykonawców.

 

Kierując się kryteriami zawartymi w zapytaniu ofertowym oraz zgodnie z §5 pkt 5 Regulaminu zamówień publicznych umowę o świadczenie usługi podpisano z:

Sklep Spożywczo-Monopolowy "IRENA"
ul. Centralna 57A
43-210 KobiórKobiór,dnia 03.01.2017 r.

 

Zapytanie ofertowe

dotyczące współpracy na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w formie bonów żywnościowych przyznawanych decyzja administracyjna podopiecznym w ramach programu wieloletniego " Pomoc państwa w zakresie dożywiania"/szacowana wartośc zamowienia około 30.000 zł. NETTO

 

dotyczy realizacji w sklepie ogólno - spożywczym posiadającym pełny asortyment łącznie z mięsem i wędlinami

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze zwraca się z zapytaniem o możliwość podjęcia współpracy/zawarcia umowy na realizację zadania; bonów na zakup żywności dla podopiecznych GOPS.

od zamawiającego wymagane jest:

 • oświadczenie o gwarancji przygotowania bonów z numerami seryjnymi o nominale 10zł. i 20zł. i ich realizacja zgodnie z zawartą umową
 • dostarczaniu wraz z fakturą zrealkizowanych bonów- rozliczenie miesięczne
 • dołączenie na formularzu ofertowym cen na podstawowe artykuły spożywcze obowiązujące na dzień  03.01.2017r.

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY

1.Miejsce składania ofert:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Centralna 57;43-210 Kobiór

2.Termin składania oferty upływa: 09.01.2017 r.

 

 


czytaj dalej...

Śląskie. Pozytywna energia