Fundusze Europejskie

Sprawozdanie za okres V/2021 - VIII/2021

Sprawozdanie z działalności za okres V-VIII 2021 r.

 

Głównym celem działalności Klubu Senior + w Kobiórze jest rozpoznawanie potrzeb seniorów oraz rozwijanie ich zainteresowań poprzez organizację atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego. W okresie od maja do sierpnia 2021 r. placówka funkcjonowała dwa dni w tygodniu tj., w każdy wtorek oraz czwartek w godzinach od 8.00 – 12.00. Zajęcia odbywały się według przygotowanych miesięcznych planów pracy. A średnia osób uczestniczących w zajęciach klubu wynosiła 13. Placówka zatrudniała :

1) opiekun grupy – umowa zlecenie,

2) fizjoterapeuta – umowa zawarta z podmiotem,

3) dietetyk – umowa zlecenie.

W maju 2021 roku z powodu sytuacji panującej w naszym kraju działalność klubu ograniczała się do działalności zdalnej oraz alternatywnych form działalności poza siedzibą Klubu Senior+ (tj., spotkania rekreacyjne na wolnym powietrzu – nordic walking, spacery, wycieczki rowerowe). Opiekun grupy był w stałym kontakcie telefonicznym z uczestnikami Klubu oraz poprzez grupę na komunikatorze Messenger o nazwie „Senior + Kobiór”. Ponadto przygotowywał pakiety zajęć do realizowania w domu oraz przesyłał zainteresowanym osobom. W ramach zajęć zdalnych odbywały się warsztaty rękodzieła artystycznego, spotkania z historią sztuki on-line a także warsztaty kulinarne.

Od 1 czerwca 2021 r. Klub SENIOR+ w Kobiórze wznowił swoją działalność stacjonarną. Przy zachowaniu reżimu sanitarnego Kobiórscy Seniorzy ponownie mogą spotykać się w siedzibie swojego Klubu w Gminnym Domu Kultury w Kobiórze. Podczas tych letnich miesięcy, od czerwca do sierpnia, odbyło się wiele interesujących spotkań tematycznych, takich jak: spotkania z historią i tradycją, spotkania z historią sztuki czy warsztaty zielarskie
i florystyczne. Przeprowadzone zostały także warsztaty malarstwa sztalugowego oraz rękodzieła artystycznego. Kilkakrotnie Klubowicze wraz z opiekunem wybrali się w plener. Były to wyjścia zarówno piesze jak i wycieczki rowerowe (m.in. Babczyna Dolina, Wyry). Zorganizowane zostały także dwie Wycieczki. Pierwsza z nich miała miejsce w lipcu – Klubowicze odwiedzili Chlebową Chatę w Górkach Małych niedaleko Brennej. Uczestniczyli tam
w różnego rodzaju warsztatach i degustacjach oraz mieli możliwość odpoczynku i integracji przy specjalnie dla nich przygotowanym ognisku. Kolejna wycieczka odbyła się w sierpniu. Był to wyjazd do Multikina w Tychach na familijną komedię pt.: „Wojna z Dziadkiem”.

Cyklicznie w każdy czwartek pod czujnym okiem fizjoterapeuty odbywają się zajęcia sportowo-rekreacyjne a dwa razy w miesiącu spotkania z dietetykiem. Na kolejne, jesienne już miesiące przygotowaliśmy dla Seniorów wiele atrakcji i mamy nadzieję, że żadne obostrzenia nie pokrzyżują naszych planów i będziemy mogli nadal spotykać się w siedzibie naszego Klubu SENIOR+.

 

Sporządziły:

Magiera Magdalena

Cuber Gabriela

 


czytaj dalej...

Sprawozdanie za okres I/2021 - IV /2021

Sprawozdanie z działalności za okres I-IV 2021 r.

 

Głównym celem działalności Klubu Senior + w Kobiórze jest rozpoznawanie potrzeb seniorów oraz rozwijanie ich zainteresowań poprzez organizację atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego.
W okresie od stycznia do kwietnia 2021 r. placówka funkcjonowała dwa dni w tygodniu tj., w każdy wtorek oraz czwartek w godzinach od 8.00 – 12.00. Zajęcia odbywały się według przygotowanych miesięcznych planów pracy. A średnia osób uczestniczących w zajęciach klubu wynosiła 15.

Placówka zatrudniała 1 opiekuna grupy – na umowę zlecenie.

 

Od stycznia do kwietnia 2021 roku z powodu sytuacji panującej w naszym kraju działalność klubu ograniczała się do działalności zdalnej oraz alternatywnej formie działalności poza siedzibą Klubu Senior+ (spotkania rekreacyjne na wolnym powietrzu – nordic walking, spacery, wycieczki rowerowe). W tym trudnym czasie starano się jednak w różnorodny sposób organizować Seniorom wolny czas, aby nie czuli się osamotnieni. Opiekun grupy był w stałym kontakcie telefonicznym z uczestnikami Klubu. Po kolejnym rozeznaniu liczby osób zainteresowanych wirtualną formą funkcjonowania Klubu dodano kolejnych użytkowników do utworzonej wcześniej grupy
na komunikatorze Messenger o nazwie „Senior + Kobiór” (w 2021 r. grupa liczy łącznie 19 osób). Grupa ta działała bardzo prężnie, klubowicze chętnie udzielali się na forum wymieniając
się nawzajem informacjami, przesyłając zdjęcia, przepisy kulinarne, życzenia. Opiekun grupy przygotowywał pakiety zajęć do realizowania w domu i przesyłał zainteresowanym osobom.
W ramach zajęć zdalnych odbywały się warsztaty rękodzieła artystycznego:

 • maski karnawałowe,

 • kartka walentynkowa,

 • reliefy malarskie,

 • baranek wielkanocny,

 • palmy wielkanocne

oraz spotkania z historią sztuki on-line

 • „Walka Postu z Karnawałem”,

 • „Ostatnia Wieczerza Leonarda da Vinci”,

 • „Ikony”

Wszystkie informacje dotyczące sposobu wykonania, użytych materiałów oraz efektu końcowego prac były przekazane drogą elektroniczną. Seniorzy jak zawsze przy wykonaniu prac wykazali się pomysłowością, cierpliwością i zaangażowaniem.

Zdalnie odbywały się także konsultacje tematyczne i wymiana doświadczeń o różnorodnej tematyce oraz różnego rodzaju fotorelacje m.in.:

 • relacja ze świętowania Dnia Babci i Dnia Dziadka,

 • Ostatki – konkurs na przebranie karnawałowe,

 • Przywoływanie wiosny – nasze kwiaty,

 • Wielkanocne potrawy – nasze przepisy,

 • Konkurs na najpiękniejszy koszyczek ze święconką.

 

Trudno jest jednoznacznie określić plany na kolejne miesiące 2021 roku. Mając optymistyczne spojrzenie na najbliższą przyszłość, możemy założyć, że dzięki szczepieniom, życie społeczne będzie wracało do normy, a co za tym idzie także Klub Senior+ będzie mógł powrócić
do zwykłej działalności w swojej siedzibie. Miejmy nadzieję, że stanie się to już niebawem!

Zatem – do zobaczenia!

 

Sporządziła:

Magdalena Magiera


czytaj dalej...

Sprawozdanie za rok 2020

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2020 Z DZIAŁALNOŚCI KLUBU „SENIOR +”

Głównym celem działalności Klubu Senior + w Kobiórze jest rozpoznawanie potrzeb seniorów oraz rozwijanie ich zainteresowań poprzez organizację atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego w bezpiecznej oraz przyjaznej przestrzeni. Placówka w ciągu roku funkcjonowała przez dwa dni w tygodniu tj., w każdy wtorek oraz czwartek w godzinach od 10.00 – 14.00. Zajęcia odbywały się według przygotowanych miesięcznych planów pracy. A średnia osób uczestniczących w zajęciach klubu w roku 2020 wyniosła 14.

Placówka zatrudniała następujących specjalistów:

- opiekun grupy – 1 osoba– umowa zlecenie,

- instruktor rękodzieła – umowa zlecenie, ( 1 x w miesiącu),

- fizjoterapeuta – umowa o świadczenie usług, (3 razy w miesiącu),

W roku 2020 z powodu sytuacji panującej w naszym kraju działalność klubu w okresie: od 11.03.2020 r. do 15.07.2020 r. a następnie od 20.10.2020 r. do 31.12.2020 r. była zawieszona. W tym trudnym czasie starano się jednak w różnorodny sposób organizować Seniorom wolny czas aby nie czuli się osamotnieni a docenieni. Opiekun grupy był w stałym kontakcie telefonicznym z uczestnikami Klubu, po rozeznaniu liczby osób zainteresowanych wirtualną formą funkcjonowania klubu utworzona została grupa na komunikatorze Messenger o nazwie „Senior + Kobiór”, do której dołączyli wszyscy zainteresowani klubowicze, łącznie 16 osób. Grupa ta działała bardzo prężnie, klubowicze chętnie udzielali się na forum wymieniając się nawzajem informacjami, przesyłając zdjęcia, przepisy kulinarne, życzenia. Ponadto opiekun grupy na miarę możliwości przygotowywał pakiety zajęć do realizowania w domu i przesyłał zainteresowanym osobom. W ramach zajęć zdalnych klubowicze wykonali szereg przepięknych prac plastycznych. Wszystkie informacje dotyczące sposobu wykonania, użytych materiałów oraz efektu końcowego prac były przekazane drogą elektroniczną. Seniorzy jak zawsze przy wykonaniu prac wykazali się pomysłowością, cierpliwością i precyzją.

W roku 2020 udało się również zorganizować dwie wycieczki:

- wyjazd do kina na film pt. „365 dni”,

- wycieczka do Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie.

Uczestnicy klubu odwiedzili Muzeum Regionalne „Smolarnia”, uczestniczyli w warsztatach rękodzieła artystycznego oraz malarskich, brali udział w prelekcjach na temat historii sztuki. Szczególnie docenili warsztaty pierwszej pomocy, które prowadzone były przez ratownika medycznego (3 spotkania). Mieli także możliwość skorzystania z zajęć sportowo - rekreacyjnych na świeżym powietrzu w postaci wycieczek rowerowych oraz nordic walking. Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze, w strukturze którego działa Klub Senior + w Kobiórze nawiązał współpracę z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej KOBIMED w Kobiórze, mieszczącym się nieopodal siedziby klubu i uzyskano zgodę na korzystanie za opłatą z Sali do kinezyterapii wyposażonej m.in. w ugul, rotory kończyn górnych i dolnych, tablicę do ćwiczeń manualnych, 2 rowerki stacjonarne, piłki, drabinki, materace, laski do ćwiczeń, taśmy, hantle oraz dyski. Niestety kolejne zawieszenie działalności klubu tj., od dnia 20.10.2020r uniemożliwiło klubowiczom skorzystanie z zajęć ogólnorozwojowych pod okiem rehabilitanta w w/w sali.

Nie mogąc uczestniczyć we wspólnych uroczystościach wigilijnych zostały przygotowane dla klubowiczów kartki świąteczne, których autorami byli wychowawcy Świetlicy Środowiskowej w Kobiórze a do życzeń zostały dołożone opłatki, a także przygotowano paczki świąteczne dla aktywnych klubowiczów.

Ciężko jest mówić o planach na rok 2021. Mając optymistyczne spojrzenie na najbliższą przyszłość, chcielibyśmy założyć, że dzięki szczepieniom, życie społeczne będzie wracało do normy na wiosnę, jednak wciąż nie ma takiej pewności.

Z nieudanych planów na rok 2020, pozostają nam:

• wycieczka do Muzeum Zamkowego w Pszczynie

• wycieczka do Muzeum Tyskich Browarów Książęcych

• warsztaty malowania ikon • prelekcje na temat numizmatyki

• pokaz parzenia herbaty w samowarze

• prelekcja na temat stroju śląskiego

Chcemy też wrócić do współtworzenia życia lokalnego poprzez wznowienie spotkań, lokalnych wycieczek, wyjść czy też zupełnie nowych akcji. Jesteśmy otwarci na nowe pomysły oraz twarze. Mamy nadzieję, że zobaczymy się jak najszybciej.


czytaj dalej...

Śląskie. Pozytywna energia