Fundusze Europejskie

OGŁOSZENIE nr GOPS.114.1.2020 z dn. 07.01.2020 r.

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZEReferent ds. świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego   1/2 etatu

Śląskie. Pozytywna energia