Fundusze Europejskie

KLUB SENIOR + W KOBIÓRZE

 

Klub Senior + powstał w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 i działa w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobiórze. Został on utworzony w celu integracji oraz aktywizacji społecznej a także zaspakajania potrzeb kulturalnych środowiska osób starszych w Gminie Kobiór. Klub dysponuje 30 miejscami, jest czynny dwa razy w tygodniu tj., we wtorki oraz czwartki w godzinach 800 - 1200. Siedzibą Klubu jest lokal usytuowany w budynku Gminnego Domu Kultury w Kobiórze, przy ulicy Centralnej 16. Nadzór nad jego funkcjonowaniem sprawują: opiekun grupy oraz koordynator. Uczestnikami Klubu mogą być:
osoby nieaktywne zawodowo, które ukończyły 60 lat i są mieszkańcami gminy Kobiór.
Uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne i bezpłatne.

Zajęcia w Klubie organizowanie są w formie:
- spotkań ogólnych:
prelekcji, wycieczek, spotkań integracyjnych, imprez okolicznościowych udziału w ogólnodostępnych lub dedykowanych imprezach artystycznych, kulturalnych, itp.
- warsztatów tematycznych.

Celem Klubu jest rozpoznawanie potrzeb seniorów oraz rozwijanie ich zainteresowań poprzez
organizację atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego w bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni. 


 

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w zajęciach Klubu SENIOR+serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego 32 328 85 25

 

Śląskie. Pozytywna energia