POMOC SPOŁECZNA  – akty prawne

 

Akty wykonawcze do Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej :

 

Akty wykonawcze do Ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. ustanowieniu programu  wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" :

Śląskie. Pozytywna energia