Fundusze Europejskie

OGŁOSZENIE nr GOPS.114.4.1.2021 z dn. 11.08.2021 r. 

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZEReferent ds. świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego   1/2 etatu

Informujemy , że nabór został przedłużony do 30.09.2021r

 

  

OGŁOSZENIE nr GOPS.114.1.2021 z dn. 12.04.2021 r. -ROZSTRZYGNIĘTE

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZEReferent ds. świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego   1/2 etatu

Śląskie. Pozytywna energia