Fundusze Europejskie

ŚWIADCZENIA RODZINNE – akty prawne

 

 

 

Akty wykonawcze do Ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych:

 

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 roku w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych   
  ( Dz.U. z 2009 roku, Nr 129, poz.1058)

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 września 2009 roku w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka  (Dz.U. z dnia 1 października 2009 roku  Nr 163, poz. 1305)

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 14 września 2010 roku w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawania pod ta opieką  
  (Dz.U. z dnia 14 września Nr 183, poz. 1234)

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011 roku
  w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne  
  (Dz.U.  z dnia 31 grudnia 2011 Nr 298 poz. 1769)

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 3 stycznia 2013 roku
  w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne  
  (Dz.U. z dnia 3 stycznia 2013 poz. 3)

 

 

Śląskie. Pozytywna energia