ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

14.01.2020

 

ZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze zaprasza wszystkie osoby chętne do SKŁADANIA OFERT CENOWYCH do zapytań ofertowych, prowadzonych z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówień realizowanych w ramach projektu pn.: „Wsparcie rodziny – rozwój usług społecznych w Gminie Kobiór” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2020-2021 Priorytet: IX Włączenie społeczne, Działanie: 9.2, Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie: 9.2.1 Rozwój usług społecznych i Zdrowotnych  - ZIT.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

 • RPSL.271.1.1.2020- usługi psychologa

 • RPSL.271.2.1.2020- prowadzenie zajęć plastycznych

 • RPSL.271.3.1.2020- prowadzenie zajęć sportowych

 • RPSL.271.4.1.2020- usługi psychologa dla opiekunów osób niepełnosprawnych

 • RPSL.271.5.1.2020- usługi terapeuty uzależnień

 • RPSL.271.6.1.2020- usługi pscyhologa


czytaj dalej...

„ Wsparcie rodziny – rozwój usług społecznych w Gminie Kobiór”

08.01.2020

 

ZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze zaprasza wszystkie osoby chętne do udziału w projekcie: „Wsparcie rodziny – rozwój usług społecznych w Gminie Kobiór” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2020-2021 Priorytet: IX Włączenie społeczne, Działanie: 9.2, Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie: 9.2.1 Rozwój usług społecznych i Zdrowotnych  - ZIT.

 

Poszukujemy 65 mieszkańców Gminy Kobiór,  zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym a take osoby niepełnosprawne i niesamodzielne wraz z ich opiekunami.

 

Projekt zakłada realizację zadań w okresie
od 1 stycznia  2020 roku do 31 grudnia 2021 roku.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny

Celem głównym projektu będzie wzrost poziomu dostępności i jakości usług społecznych dla mieszkańców Gminy Kobiór, osób niepełnosprawnych oraz niesamodzielnych, wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia w okresie realizacji wsparcia tj., od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r oraz po zakończeniu realizacji projektu poprzez organizację kompleksowych usług w środowisku lokalnym, w tym pomocy w opiece  i wychowaniu dzieci, zapewnienie wsparcia terapeutycznego oraz specjalistycznego dla mieszkańców, zapewnienie wsparcia dla rodzin z osoba niepełnosprawną.

 

W ramach projektu beneficjenci projektu  będą mogli skorzystać z następujących bezpłatnych form wsparcia:

 • Wspieranie rodzin z osobą niepełnosprawną ;warsztaty dla opiekunów osób niepełnosprawnych; grupa wsparcia dla rodzin z osoba niepełnosprawną; indywidualne spotkania z psychologiem.
 • Usługi wspierania rodziny- pomoc w opiece i wychowywaniu dzieci ( Świetlica Środowiskowa -rozszerzenie oferty wsparcia; logopeda; psycholog; wf; plastyk).
 • Usługi wspierania rodziny-  pomoc w opiece i wychowaniu dzieci (Asystentura rodziny); obóz terapeutyczno-edukacyjny.
 • Wsparcie terapeutyczne dla rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi; „Szkoła rodziców”; trening umiejętności społecznych.
 • Pomoc specjalistyczna; pomoc psychologiczna; pomoc prawna; doradztwo zawodowe oraz terapia uzależnień.

czytaj dalej...

INFORMACJA

18.12.2019

Informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kobiórze

w dniu 24.12.2019r. będzie nieczynny


czytaj dalej...

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

10.12.2019


 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W REALIZOWANYM
PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W KOBIÓRZE PROJEKCIE

NA LATA 2020-2021

„ Wsparcie rodziny – rozwój usług społecznych w Gminie Kobiór”

Priorytet IX .Działanie 9.2, Poddziałanie
9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych- ZIT

 

Całkowita wartość projektu: 267 640,70
Wartość dofinansowania
EFS: 227 494,59
budżet krajowy: 21 411,26 zł;  wkład własny:   18 734,85 zł

 

 Projekt skierowany jest do:

 • mieszkańców Gminy Kobiór
 • zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym
 • w tym dla osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych oraz ich rodzin

Cel projektu:

Celem głównym projektu będzie wzrost poziomu dostępności i jakości usług społecznych dla mieszkańców Gminy Kobiór, osób niepełnosprawnych oraz niesamodzielnych, wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia w okresie realizacji wsparcia tj., od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r oraz po zakończeniu realizacji projektu poprzez organizację kompleksowych usług w środowisku lokalnym, w tym pomocy w opiece  i wychowaniu dzieci, zapewnienie wsparcia terapeutycznego oraz specjalistycznego dla mieszkańców, zapewnienie wsparcia dla rodzin z osoba niepełnosprawną.

 

W ramach projektu beneficjenci projektu  będą mogli skorzystać z następujących bezpłatnych form wsparcia:

 • Wspieranie rodzin z osobą niepełnosprawną ;warsztaty dla opiekunów osób niepełnosprawnych; grupa wsparcia dla rodzin z osoba niepełnosprawną; indywidualne spotkania z psychologiem.
 • Usługi wspierania rodziny- pomoc w opiece i wychowywaniu dzieci ( Świetlica Środowiskowa -rozszerzenie oferty wsparcia; logopeda; psycholog; wf; plastyk).
 • Usługi wspierania rodziny-  pomoc w opiece i wychowaniu dzieci (Asystentura rodziny); obóz terapeutyczno-edukacyjny.
 • Wsparcie terapeutyczne dla rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi; „Szkoła rodziców”; trening umiejętności społecznych.
 • Pomoc specjalistyczna; pomoc psychologiczna; pomoc prawna; doradztwo zawodowe oraz terapia uzależnień.

 

Regulamin naboru oraz niezbędne dokumenty rekrutacyjne umieszczone będą na stronie internetowej GOPS.

Wszelkich informacji będą udzielać także pracownicy socjalni ośrodka w godzinach pracy.

 

Zgłoszenia do udziału w projekcie
przyjmowane będą w siedzibie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobiórze
ul. Centralna 57

43-210 Kobiór

w dniach od poniedziałku do piątku,

w godzinach 7.30 do 14.00
do dnia 17 stycznia 2020 r.

 

Realizatorem projektu jest:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze
tel.32 218 85 95 lub 32 218 85 96 ; e-mail gopskobior@wp.pl

czytaj dalej...

Śląskie. Pozytywna energia