Fundusze Europejskie

Wspólnota Anonimowych Alkoholików w Polsce

31.03.2021

Szanowni Państwo  na prosbę Wspólnoty Anonimowych Alkoholików w Polsce podajemy poniższe informacje przeznaczonye dla osób g/Głuchych i słabosłyszących, poszukujących pomocy w zdrowieniu z uzależnienia od alkoholu. 

„Anonimowi Alkoholicy oferują spotkania online dla osób g/Głuchych tłumaczone na polski język migowy (PJM) oraz osób słabosłyszących z napisami w języku polskim - w każdą niedzielę o godzinie 19.00. Na tych spotkaniach dzielimy się naszymi doświadczeniami związanymi ze zdrowieniem z choroby alkoholowej. Więcej informacji o AA oraz datach innych spotkań można znaleźć na stronie http://www.glusi-aa.pl".

Informacja o Wspólnocie oraz zaproszenie-film :

 

https://www.youtube.com/watch?v=3b8xVmWPaYs&feature=emb_logo&ab_channel=AnonimowiAlkoholicy

 

 


czytaj dalej...

POPŻ- Podprogram 2020- Harmonogram odbioru paczek żywnościowych

08.03.2021

INFORMACJA

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze informuje, że rozpoczyna wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa; Podprogram 2020 , który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

TERMINY WYDAWANIA PACZEK :

 

  • 11 marca 2021

  • 1 kwietnia 2021

  • 4 maja 2021

  • 14 czerwca 2021

  • 30 czerwca 2021

  • 09 lipiec 2021

Ze względów bezpieczeństwa związanych z pandemią koronawirusa prosimy zachować środki bezpieczeństwa tj. maseczkę ochronną oraz rękawiczki.

Pracownicy socjalni będą dzwonić i umawiać się na odpowiednia godzinę po odbiór paczki żywnościowej.


czytaj dalej...

Projekt - "ABSOLWETN -Kariera osób z niepełnosprawnością"

26.02.2021

Informujemy , że Fundacja Znajdź Pomoc 

prowadzi rekrutację do projektu pt.

"Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością" 

 

 

Zachęcamy  do zapoznania się z ofertą fundacji oraz podajemy linki do strony :

Fundacja Znajdź Pomoc. Projekt "Absolwent"

PFRON Program "Absolwent"

Regulamin projektu i dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie


czytaj dalej...

Transport dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień

10.02.2021

W związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, Urząd Gminy informuje, że osoby, posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami, a także osoby mające trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dotarcia do punktu szczepień) mogą skorzystać z pomocy w dowiezieniu do punktu szczepień KOBIMED Sp. z o.o. Kobiór, ul. Centralna 12.

Osoby uprawnione, które chcą skorzystać z tej możliwości mogą zgłaszać się pod numerem telefonu: 32 218 81 82 w. 15, w godzinach pracy Urzędu Gminy tj.

poniedziałek, wtorek i środa od 7:30 do 15:30,

czwartek od 7:30 do 17:00,

piątek od 7:30 do 14:00.

Niniejsze ogłoszenie nie dotyczy mobilnego punktu szczepień !

 

czytaj dalej...

Klub Senior zaprasza

21.01.2021

INFORMACJA ODNOŚNIE WZNOWIENIA DZIAŁALNOŚCI KLUBU SENIOR + W KOBIÓRZE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze informuje,

że od dnia 18 stycznia 2021r., na podstawie Decyzji nr PSI.6334.9.2021 Wojewody Śląskiego z dnia 15.01.2021r. , przy zachowaniu rekomendacji GIS w sprawie COVID-19 oraz stosowaniu środków ochrony osobistej, wznawia działalność Klub Senior+ w Kobiórze.

Zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik porozumiewania się na odległość oraz w formie alternatywnych sposobów realizacji zajęć, prowadzonych poza siedzibą ośrodka.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Klubie Senior osoby nieaktywne zawodowo, które ukończyły 60 lat.

Spotkania Klubu odbywają się dwa razy w tygodniu:

we wtorki oraz czwartki w godzinach 08.00 - 12.00

Uczestnictwo w zajęciach Klubu jest dobrowolne i bezpłatne.

Serdecznie zapraszamy!


czytaj dalej...

Śląskie. Pozytywna energia