TERMINY WYDAWANIA ŻYWNOŚCI

19.10.2015

Terminy wydawania kolejnych paczek żywnościowych dla beneficjentów Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)- Podprogramu FEAD 2015:

 • 09.11.2015 r.
 • 14.12.2015 r.
 • 25.02.2016 r.

 

Miejsce wydawania paczek żywnościowych:

Punkt wydawania żywności; budynek wielofunkcyjny,  Kobiór ul. Centralna 57

w godzinach od 7.30 do 15.30


czytaj dalej...

Wyższe świadczenia rodzinne i progi dochodowe

08.10.2015

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2015 r. poz. 1238) od 1 listopada 2015 r. podwyższone zostaną kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku rodzinnego i niektórych dodatków.


czytaj dalej...

NOWY ROK SZKOLNY 2015/2016

01.10.2015

Świetlica Środowiskowa w Kobiórze ogłasza nabór na nowy rok szkolny 2015/2016


czytaj dalej...

KOLEJNE WARSZTATY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA

23.09.2015

W dniu 13 października 2015 r. w godzinach od 8.00 do 12.00 w sali Świetlicy Środowiskowej w Kobiórze przy ul. Centralnej 57 będą prowadzone warsztaty dietetyczne dotyczące zdrowego żywienia ( część druga) dla beneficjentów Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)- Podprogramu FEAD 2015 .

 

W dniu 3 listopada 2015 r. odbędą się warsztaty edukacji ekonomicznej, natomiast w dniu 11 grudnia 2015 r. odbędą się warsztaty kulinarne.


czytaj dalej...

INFORMACJA

10.09.2015

INFORMACJA

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 lipca 2015 r. (poz. 1058) z dniem 1 października 2015 r. wchodzą w życie zweryfikowane kryteria dochodowe, kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego:

1) kryteria dochodowe:

 • dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 634 zł,
 • dla osoby w rodzinie – w wysokości 514 zł;

czytaj dalej...

Warsztaty dietetyczne

07.09.2015

W dniu 18 września 2015 r. w godzinach od 8.30 do 12.30 w sali Świetlicy Środowiskowej w Kobiórze przy ul. Centralnej 57 będą prowadzone warsztaty dietetyczne dotyczące zdrowego żywienia dla beneficjentów Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)- Podprogramu FEAD 2015 r.

 

Program edukacyjny będzie prowadzony przez wykwalifikowaną kadrę i ma na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności.


czytaj dalej...

Terminy wydawania żywności

07.09.2015

Terminy wydawania paczek żywnościowych dla beneficjentów Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)- Podprogramu FEAD 2015:

 • 06.07.2015 r.
 • 20.07.2015 r.
 • 03.08.2015 r.
 • 07.08.2015 r.
 • 21.09.2015 r.
 • 19.10.2015 r.

pozostałe terminy zostana podane w póżniejszym okresie.

 

Miejsce wydawania paczek żywnościowych:

Punkt wydawania żywności; budynek wielofunkcyjny,  Kobiór ul. Centralna 57

w godzinach od 7.30 do 15.30


czytaj dalej...

NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 2015/2016

17.08.2015

 FUNDUSZ ALIMENTACYJNY-
NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 2015/2016

Okres świadczeniowy 2014/2015 kończy się w miesiącu wrzesień 2015 roku. W celu uzyskania świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kolejnym okresie zasiłkowym od 1 października  2015 r. do 30 września 2016 r. konieczne jest złożenie nowego wniosku wraz z wymaganą dokumentacją. Zgodnie z art. 20 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2015/2016 przyjmowane są od dnia 1 sierpnia 2015 r.


czytaj dalej...

Śląskie. Pozytywna energia