INFORMACJA

10.09.2015

INFORMACJA

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 lipca 2015 r. (poz. 1058) z dniem 1 października 2015 r. wchodzą w życie zweryfikowane kryteria dochodowe, kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego:

1) kryteria dochodowe:

  • dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 634 zł,
  • dla osoby w rodzinie – w wysokości 514 zł;

czytaj dalej...

Warsztaty dietetyczne

07.09.2015

W dniu 18 września 2015 r. w godzinach od 8.30 do 12.30 w sali Świetlicy Środowiskowej w Kobiórze przy ul. Centralnej 57 będą prowadzone warsztaty dietetyczne dotyczące zdrowego żywienia dla beneficjentów Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)- Podprogramu FEAD 2015 r.

 

Program edukacyjny będzie prowadzony przez wykwalifikowaną kadrę i ma na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności.


czytaj dalej...

Terminy wydawania żywności

07.09.2015

Terminy wydawania paczek żywnościowych dla beneficjentów Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)- Podprogramu FEAD 2015:

  • 06.07.2015 r.
  • 20.07.2015 r.
  • 03.08.2015 r.
  • 07.08.2015 r.
  • 21.09.2015 r.
  • 19.10.2015 r.

pozostałe terminy zostana podane w póżniejszym okresie.

 

Miejsce wydawania paczek żywnościowych:

Punkt wydawania żywności; budynek wielofunkcyjny,  Kobiór ul. Centralna 57

w godzinach od 7.30 do 15.30


czytaj dalej...

NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 2015/2016

17.08.2015

 FUNDUSZ ALIMENTACYJNY-
NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 2015/2016

Okres świadczeniowy 2014/2015 kończy się w miesiącu wrzesień 2015 roku. W celu uzyskania świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kolejnym okresie zasiłkowym od 1 października  2015 r. do 30 września 2016 r. konieczne jest złożenie nowego wniosku wraz z wymaganą dokumentacją. Zgodnie z art. 20 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2015/2016 przyjmowane są od dnia 1 sierpnia 2015 r.


czytaj dalej...

NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2015/2016

17.08.2015

ZASIŁKI RODZINNE I DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO-
NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2015/2016

Okres świadczeniowy 2014/2015 kończy się w miesiącu październik 2015 roku. W celu uzyskania świadczeń rodzinnych w kolejnym okresie zasiłkowym od 1 listopada  2015 r. do 31 października 2016 r. konieczne jest złożenie nowego wniosku wraz z wymaganą dokumentacją. Zgodnie z art. 26 ustawy o świadczeniach rodzinnych wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków na nowy okres  świadczeniowy 2015/2016 przyjmowane są od dnia 1 września 2015 r.


czytaj dalej...

KARTY PARKINGOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

13.07.2015

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pszczynie, przy ul. 3-Maja 10, pokój nr 10 zostanie uruchomiony punkt przyjmowania wniosków o kartę parkingową. Przedsięwzięcie doszło do skutku w wyniku uzgodnień Starosty Pszczyńskiego z Przewodniczącą Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku


czytaj dalej...

INFORMACJA

06.07.2015


 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze informuje, że na terenie Gminy Kobiór realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)-  Podprogramu FEAD 2015, którego celem jest wsparcie osób i rodzin w najtrudniejszej sytuacji materialnej poprzez pomoc żywnościową.

 

Pomocą żywnościową w ramach  PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj:

- 813,00 zł. netto dla osoby samotnie gospodarującej
- 684,00 zł. netto dla osoby w rodzinie

 

 

Wszelkich informacji udzielają pracownicy socjalni 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobiórze nr tel. (32) 2188595.


czytaj dalej...

ZAPYTANIE OFERTOWE- ROZSTRZYGNIĘTE

22.06.2015

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze zwraca się z zapytaniem o możliwość podjęcia współpracy/zawarcia umowy na realizację zadania: bonów na zakup żywności dla podopiecznych GOPS.


czytaj dalej...

Śląskie. Pozytywna energia