Fundusze Europejskie

Zawieszenie działalności Klubu Seniora

22.10.2020

 

INFORMACJA 

 

Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr PSI.6334.140.2020 z dnia 19 października 2020r ,

od dnia  20 pażdziernika 2020r do odwołania

zostaje zawieszona działalność Klubu Seniora działającego w ramach Programu Senior +.


czytaj dalej...

POPŻ - Podprogram 2020

14.10.2020

UWAGA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że rozpoczął kwalifikacje do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020

Tak jak w poprzednich latach kwalifikacje przeprowadzają pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobiórze w siedzibie Ośrodka po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikiem

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej swoich siedzibach przyjmować będzie oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej korzystając z zał. nr 5 część B.
W załącznikach nr 5-7 do Wytycznych zawarte są następujące dane dotyczące odbiorców końcowych pomocy żywnościowej:

- imię i nazwisko (dotyczy również załącznika 8 do Wytycznych),

- dochód osoby/rodziny w odniesieniu do kryterium dochodowego określonego na podstawie art. 8

ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,

- liczba osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, w tym w podziale na: płeć, wiek,

-przynależność do grupy docelowej Programu, tj. osoby bezdomne, osoby niepełnosprawne, migranci i osoby obcego pochodzenia, pozostałe osoby (nie dotyczy załącznika nr 6)

- powody udzielenia pomocy na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej (nie dotyczy załącznika nr 6).

Kwalifikowanie osób najbardziej potrzebujących do pomocy żywnościowej może odbywać
się w ośrodku pomocy społecznej albo w sposób zdalny na podstawie przeprowadzonego wywiadu telefonicznego lub z wykorzystaniem innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej.
W tym celu pracownik ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku osób bezdomnych także przedstawiciel organizacji partnerskiej samodzielnie lub za pośrednictwem przedstawiciela innej placówki, wypełnia formularz skierowania, zgodnie z wzorem w załączniku nr 5.1 lub formularz oświadczenia zgodnie z wzorem nr 7.1. do Wytycznych. Podpisany formularz przekazuje
się w formie elektronicznej lub innej dostępnej formie do właściwej organizacji partnerskiej, która na jego podstawie udostępnia żywność osobie zakwalifikowanej.

 

Zakładany okres realizacji dystrybucji artykułów spożywczych

od listopada 2 0 2 0 roku do sierpnia 2 0 2 1 roku

W uzasadnionych przypadkach termin zakończenia dystrybucji może zostać wydłużony, co nie wymagać będzie zmiany Wytycznych, a wyłącznie pisemnej zgody IZ PO PŻ.

 

Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których będzie skierowana w szczególności pomoc żywnościowa:

- bezdomni,

- niepełnosprawni,

- migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie),

- pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria określone w ust. 11.

 

Kryteria kwalifikowalności osób do statusu osoby najbardziej potrzebującej

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z poźn. zm.,) i których dochód nie przekracza 200 %kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej5, tj. 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie.

 

Zestaw na Podprogram 2020 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 42,27 kg, w tym:

1) Artykuły warzywne i owocowe

• groszek z marchewką 3,20 kg,

• koncentrat pomidorowy 1,12 kg,

• buraczki wiórki 1,40 kg,

• powidła śliwkowe 1,50 kg,

• mus jabłkowy 1,44 kg,

• fasolka po bretońsku 1,50 kg.

2) Artykuły skrobiowe

• makaron jajeczny świderki 5,00 kg,

• płatki owsiane 1,00 kg,

• ryż biały 2,00 kg,

• kasza jęczmienna 1,50 kg,

• herbatniki maślane 0,40 kg,

3) Artykuły mleczne

• mleko UHT 7 1,

• ser podpuszczkowy dojrzewający 1,60 kg,

4) Artykuły mięsne

• szynka drobiowa 2,40 kg,

• szynka wieprzowa mielona 1,20 kg,

• pasztet drobiowy 0,32 kg,

• filet z makreli w oleju 1,19 kg,

5) Cukier

• cukier biały 4,00 kg,

• miód nektarowy wielokwiatowy 0,50 kg

6) Tłuszcze

• olej rzepakowy 4,00 1.

 

Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2020 określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie.

Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych będzie wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2020.

 

W ramach realizacji Programu będą prowadzone działania w ramach środków towarzyszących mające na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego:

- warsztaty kulinarne dla rożnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące rożne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania

artykułów spożywczych,

- warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia,

- programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania
i przeciwdziałania marnowaniu żywności,

- warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich

finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych),

- inne działania o charakterze indywidualnym lub zbiorowym, mające na celu włączenie społeczne

osób najbardziej potrzebujących, z wyjątkiem działań, o których mowa w pkt. 1.8., tj. działań finansowanych ze źródeł zewnętrznych w ramach statutowej działalności organizacji.

 

 

Uwaga! W związku z trwającym stanem epidemii COVID-19, od dnia 15 września 2020 r. możliwe jest zdalne kwalifikowanie odbiorców pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020.

 

Prowadząc dystrybucję żywności będziemy stosować środki ostrożności i przestrzegać bieżących zaleceń służb sanitarnych.

Administratorem danych osobowych odbiorców końcowych PO PŻ jest Ośrodek Pomocy Społecznej oraz właściwa OPR i/lub OPL bezpośrednio wydająca żywność. 

 


czytaj dalej...

Nabór na wolne stanowisko - WYCHOWAWCA 1/2 etetu-ROZSTRZYGNIĘTE

19.08.2020

OGŁOSZENIE nr GOPS.114.4.1.2020 z dnia 18.08.2020 r.


czytaj dalej...

Klub Seniora zaprasza

28.07.2020

INFORMACJA ODNOŚNIE WZNOWIENIA DZIAŁALNOŚCI KLUBU SENIOR +

W KOBIÓRZE

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze informuje, że od dnia 16 lipca 2020r., na podstawie Zarządzenia Nr 77/V/2020 Wójta Gminy Kobiór z dnia 14 lipca 2020r, przy zachowaniu rekomendacji GIS w sprawie COVID-19 oraz stosowaniu środków ochrony osobistej, wznawia działalność Klub Senior+ w Kobiórze.

Po 4 miesiącach izolacji, mimo rozmów telefonicznych, stęskniliśmy się za bezpośrednim kontaktem, uśmiechem, gestem, a także ulubionymi żartami.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Klubie Senior osoby nieaktywne zawodowo, które ukończyły 60 lat.

                                          Spotkania Klubu odbywają się dwa razy w tygodniu:                                            we wtorki oraz czwartki w godzinach 10.00 - 14.00

Uczestnictwo w zajęciach Klubu jest dobrowolne i bezpłatne.

Serdecznie zapraszamy!


czytaj dalej...

Świetlica Środowiskowa zaprasza

17.07.2020

Z radością informujemy, że od dnia 15 lipca nasza Świetlica wznawia działalność na nowych zasadach. Zapraszamy wszystkie chętne dzieci i młodzież w wieku 7-16 lat na zajęcia, gdzie mogą w ciekawy sposób spędzić czas. Zapewniamy różnorodne warsztaty, ciekawe wyjścia, posiłek i profesjonalną kadrę.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 9-13 w Świetlicy Środowiskowej przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobiórze.

Zapisów można dokonać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Potrzebne informacje można uzyskać pod numerem telefonu

 ‪32 218-85-95‬.


czytaj dalej...

Termin wydawania paczek POPŻ

04.05.2020

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze informuje, że uruchamia dystrybucje pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących Podprogram 2019 .

Najbliższe terminy wydawania paczek dla osób zakwalifikowanych to :

  • 06.05.2020 r.
  • 20.05.2020 r.
  • 05.06.2020 r.
  • 24.06.2020 r.

czytaj dalej...

Katowicki Instytut Psychoterapii zaprasza na Grupę wsparcia dla rodziców.

29.04.2020


Będziemy rozmawiać o rodzicielstwie w dobie koronawirusa, które, jak wiemy z rozmów z Wami, jest bardziej obciążające i wymagające. Chcemy, żeby to był czas na wypuszczenie z siebie wszystkiego tego, co dzielnie i z wysiłkiem zbiera się w nas, kiedy kolejny dzień spędzamy zamknięci w domu z dziećmi i ... ich zadaniami :)

Grupa on-line odbywać się będzie w środy, w godzinach 19.30 - 21.00.
Zapraszamy na 5 bezpłatnych spotkań.
Startujemy 6 maja!

Zgłoszenie przyjmuje sekretariat.

 


czytaj dalej...

TELEFON DLA SENIORA

14.04.2020

SZANOWNI PAŃSTWO
 
W dniu 30 marca 2020r. Samorząd Województwa Śląskiego uruchomił usługę skierowaną do Seniorów Mieszkańców Województwa Śląskiego – Śląski Telefon dla Seniora SENIOR-fon. Operatorem telefonu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego  SENIOR-FON spełnia dwie funkcje:

  • FUNKCJA nr 1 – TERAPEUTYCZNA, wsparcie emocjonalne, psychologiczne, rozmowa wspierająca, pomoc w przełamaniu poczucia osamotnienia, wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa. W tym trudnym czasie, osamotnienie seniorów, czasami brak wsparcia, czasem bezsilność, dają się we znaki, tej jakże narażonej na niebezpieczeństwo grupie społecznej. Dlatego ruszamy z przedmiotowym projektem.
  • FUNKCJA nr 2 - INTERWENCYJNA, gdzie na naszej infolinii będzie można zgłosić problem seniora, a nasi interwenci będą podejmować działania skutecznej koordynacji pomocy dla osób w potrzebie w jej środowisku lokalnym (powiadomią miejscowe służby, sprawdzą ścieżkę pomocy, zainteresują organizacje pozarządowe, inne według rozeznanej sytuacji)

 
Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 18.00


Dyżur pełnią: psychologowie, terapeuci, pedagodzy,
pracownicy socjalni i inni interwenci.


czytaj dalej...

Śląskie. Pozytywna energia