PILNE

12.10.2016

Służba Celna

ostrzega !

W związku z zaistniałymi przypadkami zatrucia i śmierci po spożyciu podrobionego alkoholu, jakie miały miejsce w ostatnich dniach na terytorium Ukrainy, Służba Celna przestrzega przed nabywaniem wszelkich wyrobów zawierających alkohol, pochodzących z niewiadomych źródeł, szczególnie oferowanych do sprzedaży na miejskich bazarach i targowiskach oraz w innych miejscach niż legalne placówki handlowe.

Dotychczasowe ujawnienia Służby Celnej oraz innych służb, potwierdzają, że nielegalny alkohol sprzedawany jest głównie w butelkach plastikowych (zwyczajowo wykorzystywanych, jako opakowania jednostkowe oleju spożywczego), ale i w butelkach szklanych po wódkach różnych marek polskich i zagranicznych. Opakowania zwykle nie posiadają zabezpieczeń w postaci banderol akcyzowych. 

O zauważeniu prób sprzedaży takich wyrobów należy niezwłocznie poinformować najbliższy urząd celny, komisariat policji lub posterunek Straży Granicznej.

Telefon interwencyjny Służby Celnej: 800-060-000;

e-mail:               powiadom-clo@mofnet.gov.pl;

Telefon Izby Celnej w Katowicach:     502-726-860


czytaj dalej...

Informacja

06.09.2016

Uprzejmie informujemy, że trwa nabór dzieci do
Świetlicy Środowiskowej w Kobiórze 
na rok szkolny 2016/2017.

 

Świetlica Środowiskowa w Kobiórze jest placówką wsparcia dziennego o profilu opiekuńczo-wychowawczym, funkcjonująca w strukturach organizacyjnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobiórze.

Świetlica przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 lat do 16 lat mieszkających na terenie Gminy Kobiór. Dzieci do placówki przyjmowane są  za pisemnym wyrażeniem zgody przez rodzica/opiekuna.


czytaj dalej...

STYPENDIA SZKOLNE

23.08.2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze przypomina, iż do dnia 15 września 2016r. przyjmowane są wnioski o stypendia szkolne o charakterze socjalnym dla uczniów.

Wnioski można odebrać osobiście w siedzibie w/w Ośrodka w dniach: poniedziałek –piątek w godz. (pon-środa 7.30 -  15.30, czwartek 7.30 – 17.00, piątek 7.30 – 14.00) lub pobrać ze strony internetowej http://www.kobior.naszops.pl/ w zakładce „stypendia szkolne”.

Kryterium dochodowe wynosi 514zł/na osobę w rodzinie.

Kontakt: Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze
ul. Centralna 57
tel. 32 218 85 95

czytaj dalej...

Projekt „Adaptacja do zmian – wsparcie aktywizacji zawodowej i przedsiębiorczości”

10.08.2016

 
 
Pragniemy poinformować, że Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. w Woli w współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Pszczynie  od dnia 16 sierpnia 2016 rozpoczyna realizację projektu pn. „Adaptacja do zmian – wsparcie aktywizacji zawodowej i przedsiębiorczości” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

PROJEKT SKIEROWANY JEST DLA OSÓB:

  • zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od chwili przystąpienia do projektu,
  • lub dla pracowników, którzy aktualnie są na wypowiedzeniu umowy o pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
  • oraz zamieszkujących na terenie powiatów: pszczyńskiego, bieruńsko-lędzińskiego lub mikołowskiego,
  • szczególnie uwzględniani będą pracownicy lub byli pracownicy jednostek organizacyjnych spółek węglowych z terenu woj. śląskiego oraz przedsiębiorstw z terenu woj. śląskiego z nimi powiązanych.
Okres realizacji projektu: 2016.08.16 – 2018.06.15

czytaj dalej...

INFORMACJA

29.07.2016

dot. terminu składania wniosków o FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
na okres zasiłkowy 2016/2017

 

Okres zasiłkowy 2016/2017 rozpoczyna się od 1 października 2016 roku i trwa do 30 września 2017 roku.

Wnioski o fundusz alimentacyjny przyjmowane będą od 1 sierpnia 2016r.

Wniosek o świadczenia z FA składa uprawniona osoba pełnoletnia, a w przypadku osób niepełnoletnich ich przedstawiciel ustawowy.


czytaj dalej...

21.07.2016

21.07.2016

  Informacja o kontynuacji POPŻ 2014-2020.
Podprogram 2016.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze informuje, że przedłużona zostanie współpraca z Bankiem Żywności w Chorzowie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

 

Więcej informacji: http://www.kobior.naszops.pl/program-operacyjny-pomoc-ywnociowa/aktualnoci-3


czytaj dalej...

INFORMACJA

24.03.2016

Informujemy, że w dniach od 10.05.2016 do 13.05.2016, ze względów organizacyjnych Świetlica Środowiskowa, będzie nieczynna.

 


czytaj dalej...

Program 500+

04.03.2016

   


Od 1 kwietnia 2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U z 2016 r., poz. 195).


Jednostką odpowiedzialną za realizację programu ,,Rodzina 500 plus”
dla mieszkańców gminy Kobiór będzie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze.

Program „Rodzina 500 plus” to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na  drugie oraz kolejne dziecko bez dodatkowych warunków. Rodziny o dochodach nie wyższych niż 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1 200 zł netto w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym otrzymają także pomoc na pierwsze dziecko. Świadczenie wychowawcze przysługuje na dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia.

 

Wnioski o świadczenie wychowawcze  będzie można składać od 1.04.2016 r.

Więcej informacji oraz wnioski do pobrania w zakładce
PROGRAM 500+


czytaj dalej...

Śląskie. Pozytywna energia