Termin wydawania paczek żywnościowych- maj

12.04.2017

Przypominamy o terminie wydania paczek żywnościowych dla beneficjentów Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)- Podprogramu FEAD 2016

  • 08.05.2017 r

Miejsce wydawania paczek żywnościowych:

Punkt wydawania żywności; budynek wielofunkcyjny,

Kobiór ul. Centralna 57

w godzinach od 7.30 do 15.30


czytaj dalej...

Termin wydawania paczek żywnościowych

09.03.2017

Przypominamy o terminie wydania paczek żywnościowych dla beneficjentów Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)- Podprogramu FEAD 2016

  • 20.03.2017 r

Miejsce wydawania paczek żywnościowych:

Punkt wydawania żywności; budynek wielofunkcyjny,

Kobiór ul. Centralna 57

w godzinach od 7.30 do 15.30


czytaj dalej...

ZAPROSZENIE

01.02.2017

Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych działając w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Pszczynie opracowuje plan szkoleń pracowników i wolontariuszy działających w organizacjach pozarządowych.

W związku z powyższym zapraszają Państwa do uczestnictwa w spotkaniu integracyjnym organizowanym dla wszystkich organizacji pozarządowych  działających na terenie powiatu pszczyńskiego. 
 

Więcej informacji w załącznikach.


czytaj dalej...

Kolejny termin wydawania paczek żywnościowych

19.01.2017

Przypominamy o terminie wydania paczek żywnościowych dla beneficjentów Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)- Podprogramu FEAD 2016

  • 06.02.2017 r

Miejsce wydawania paczek żywnościowych:

Punkt wydawania żywności; budynek wielofunkcyjny,

Kobiór ul. Centralna 57

w godzinach od 7.30 do 15.30


czytaj dalej...

II część warsztatów w ramach POPŻ

19.01.2017

 

W dniu 8 lutego 2017 r. w godzinach od 9.00 do 12.00 w sali Świetlicy Środowiskowej w Kobiórze przy ul. Centralnej 57 będzie prowadzona II część warsztatów w ramach POPŻ.

 

Tematyka warsztatów:

"Jedz zdrowo i mądrze". W ramach tych warsztatów będą poruszane następujące tematy:

  • motywacja na drodze do zdrowego odżywiania

  • wybieraj rozsądnie, wykorzystuj mądrze

  • zdrowy styl życia łączy ludzi.

Warsztaty adresowane są dla beneficjentów Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)- Podprogramu FEAD 2016

Program edukacyjny będzie prowadzony przez wykwalifikowaną kadrę i ma na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności.


czytaj dalej...

Zmiana wytycznych POPŻ

19.01.2017

W dniu 29 grudnia 2016r. na stronie internetowej MRPiPS pod adresem: 
http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/wytyczne/podprogram-2016/    opublikowano "Wytyczne IZ dla Podprogramu 2016" z dnia 28 grudnia 2016r., które obowiązują od 1 stycznia 2017r.

 

Nowe wytyczne wprowadzają zmianę w kwalifikowaniu osób potrzebujących, zgodnie z którą ulega podwyższeniu kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu. Podwyżsezone kwoty w ramach Podprogramu 2016 będą wynosić 1268 zł. dla osoby samotn ie gospodarującej oraz 1028 zł. dla osoby w rodzinie, co stanowi 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.

 

Na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem 
http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/informacja-i-komunikacja 
dostępny jest również zaktualizowany film informacyjny o Programie Operacyjnym "Pomoc Żywnościowa 2014-2010"


czytaj dalej...

Ogłoszenie

19.01.2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie ogłasza nabór na zajęcia korekcyjno- edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
Planowany termin rozpoczęcia zajęć 06.02.2017r.


Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu 32 449 01 45 wew. 21, 30.


czytaj dalej...

Warsztaty "Jedz zdrowo i mądrze"

30.11.2016

 

W dniu 14 grudnia 2016 r. w godzinach od 9.00 do 12.00 w sali Świetlicy Środowiskowej w Kobiórze przy ul. Centralnej 57 będą prowadzone warsztaty.

 

Tematyka warsztatów:

"Jedz zdrowo i mądrze". W ramach tych warsztatów będą poruszane następujące tematy:

  • motywacja na drodze do zdrowego odżywiania

  • wybieraj rozsądnie, wykorzystuj mądrze

  • zdrowy styl życia łączy ludzi.


czytaj dalej...

Śląskie. Pozytywna energia