Nieodpłatna pomoc prawna od 2019 r. na nowych zasadach

Nieodpłatna pomoc prawna od 2019r. na nowych zasadach

Od 1 stycznia 2019 roku zmieniła się forma korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, której organizatorami są powiaty. Teraz uzyskanie darmowej porady prawnej będzie znacznie łatwiejsze.


Kto może otrzymać darmową pomoc prawną?

Od początku 2019 roku nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Jednak przed uzyskaniem takiej porady, uprawniona osoba będzie musiała złożyć pisemne oświadczenie, że nie stać jej na skorzystanie z płatnej formy pomocy prawnej.


Co obejmie nieodpłatna pomoc prawna?

  • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,
  • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
  • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w powyższych punktach, z wyłączeniem pism procesowych w toczących się postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w toczących się postępowaniu sądowo-administracyjnym;
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.


Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

  • wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu;
  •  poinformowanie o uprawieniach lub obowiązkach;
  • opracowanie planu działania i wsparcie w jego realizacji.


Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie: prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, spraw karnych, spraw administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych, prawa podatkowego.
 

Pomoc nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.


Gdzie będzie można uzyskać pomoc prawną?

W Gminie Kobiór bezpłatna pomoc prawna jest udzielana w Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Centralnej 57 w każdy poniedziałek i środę w godzinach od 16-tej do 20-tej. poniżej.

Osoby chcące uzyskać nieodpłatną poradę prawną, będą musiały skorzystać elektronicznej kolejki lub umówić się telefonicznie. Szczegóły są dostępne na stronie www.powiat.pszczyna.pl

 

 


Śląskie. Pozytywna energia