Zmiany w świadczeniu wychowawczym 500+

Zmiany w świadczeniu wychowawczym 500+ od 1 lipca 2019 r.

Zgodnie z podpisaną ustawą o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na każde dziecko do 18. roku życia, bez uwzględnienia kryterium dochodowego.

Zlikwidowany został wymóg ustalenia alimentów od drugiego rodzica w przypadku składania wniosku o świadczenie przez osobę samotnie wychowującą dziecko.

Kolejną zmianą jest wprowadzenie 3-miesiecznego terminu na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko. Wypłata tego świadczenia po złożeniu wniosku w ww. terminie będzie następować z wyrównaniem od dnia narodzin.

Ustawodawca zrezygnował z wydawania decyzji administracyjnej o przyznaniu prawa do świadczenia. Osoba, której przyznane zostanie świadczenie, otrzyma o tym informację przesłaną na adres poczty elektronicznej. Gdy adres poczty elektronicznej nie zostanie podany we wniosku, informację będzie można również odebrać osobiście.

 

Wniosek o świadczemie wychowawcze 500+ można składać
już od 1 lipca 2019r. wyłącznie drogą elektroniczną,
natomiast od 1 sierpnia 2019r. drogą tradycyjna (papierową).

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW
O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

Termin złożenia wniosku

Termin rozpatrzenia wniosku i wypłata świadczenia

Od kiedy ustala się świadczenie

01.07.2019 - 31.08.2019

do 31.10.2019

  • od lipca 2019 (dla dzieci, które nie mają aktualnie przyznanego 500+)
  • od października 2019 (dla dzieci, które mają aktualnie przyznane 500+)

01.09.2019 - 30.09.2019

do 30.11.2019

  • od lipca 2019 (dla dzieci, które nie mają aktualnie przyznanego 500+)
  • od października 2019 (dla dzieci, które mają aktualnie przyznane 500+)

01.10.2019 - 31.10.2019

do 31.12.2019

  • od października 2019*

01.11.2019 - 30.11.2019

do 31.01.2020

  • od listopada 2019*

01.12.2019 - 31.01.2020

do 29.02.2020

  • od miesiąca złożenia wniosku*

01.02.2020 - 31.05.2021

bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku

  • od miesiąca złożenia wniosku

*(w przypadku nowo narodzonych dzieci od dnia urodzenia dziecka)


 

Szczegółowe informacje dotyczące programu "Dobry Start"
można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Kobiórze, pod nr tel 32 218 85 95
lub na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Wniosek do pobrania
WNIOSEK "500+"


Śląskie. Pozytywna energia