PILOTAŻOWY PROGRAM PFRON ,,AKTYWNY SAMORZĄD” MODUŁ I

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie przy ulicy Dworcowej 23 informuje, iż w okresie od 24 kwietnia 2019r. do 31 sierpnia 2019r. przyjmowane są wnioski o dofinansowanie ze  środków PFRON w ramach pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd”. Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o następujące formy wsparcia:

  • pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (osoby z dysfunkcją narządu ruchu; osoby z dysfunkcją narządu słuchu);
  • pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (osoby z dysfunkcją narządu ruchu; osoby z dysfunkcją narządu słuchu w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego)
  • pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (osoby z dysfunkcją narządu wzroku; osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych; osoby z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy);
  • dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
  • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu;
  • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym;
  • pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości);
  • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości);
  • pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego;
  • pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu lub pod inną tego typu opieką).

 

          Szczegółowe informacje o adresatach programu oraz realizowanych formach wsparcia dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie www.pcprpszczyna.pl (zakładkaNIEPEŁNOSPRAWNI/Aktywny samorząd) oraz na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych www.pfron.org.pl

 


Śląskie. Pozytywna energia