Fundusze Europejskie

OGŁOSZENIE nr GOPS.114.5.1.2021 z dn. 15.12.2021 r.

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO - Asystent rodziny   1/2 etatu

PRZEDŁUŻONO TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 31.01.2022r


Śląskie. Pozytywna energia