GDZIE SZUKAĆ POMOCY ?

GDZIE SZUKAĆ POMOCY ? 

Jeśli doświadczasz przemocy lub jesteś świadkiem przemocy w rodzinie,  zgłoś się do: 

ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY w RODZINIE

GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

przy GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

KOBIÓR, UL. CENTRALNA 57

godziny pracy od poniedziałku do środy w godz. od 7:30 do 15:30, czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00,  piątek w godz. od 7:30 do 14:00 -  osobiście lub dzwoniąc pod numer:  32/ 21-88-595, 32/21-88-596 

 

PUNKT DZIELNICOWYCH

Kobiór, ul. Centralna 57, 

numer telefonu: 32/44 94 510

 
Telefony alarmowe:
999 POGOTOWIE RATUNKOWE
998 STRAŻ POŻARNA
997 POLICJA
112  OGÓLNY NUMER ALARMOWY 

 

OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

"NIEBIESKA LINIA" 

BEZPŁATNA INFOLINIA  801 120 002
 

 

O przemocy w rodzinie 

Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody. Przemoc to proces, który nie pojawia się znienacka, jest cykliczny, ma tendencję do powtarzania się, eskaluje, nie zatrzymana przybiera na sile, toczy się w wymiarze dominacja - uległość, nie jest zjawiskiem niezależnym od udziału człowieka, przejawia się w różnych formach. 

PRZEMOC W RODZINIE CHARAKTERYZUJE SIĘ TYM, ŻE:

  1. Jest intencjonalna - przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary.

  2. Siły są nierównomierne -  w relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest słabsza a sprawca silniejszy.

  3. Narusza prawa i dobra osobiste -  sprawca wykorzystuje przewagę siły narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.).

  4. Powoduje cierpienie i ból -  sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.

 

WIĘCEJ INFORMACJI 

 


Śląskie. Pozytywna energia